De Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking

Een grootstad als Antwerpen wordt geconfronteerd met extreme problemen van sociale achterstelling. Die doen zich ook voor in het onderwijs. Getuigen hiervan zijn het groot aantal zittenblijvers, het watervalsysteem en segregatie.

Gelukkig heeft een grootstad ook uitzonderlijke kansen om het onderwijs, dat hierbij een cruciale rol kan spelen, te vernieuwen: technologisch, sociaal, cultureel en economisch is een stad immers een broeinest van vernieuwing.

De Universiteit Antwerpen, de schepen voor onderwijs, en de lerarenopleidingen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) slaan de handen ineen. Samen willen ze het onderwijs nieuwe ideeën, visies en strategieën aanreiken om onderwijs een eigentijds profiel te geven ten gunste van de nieuwe maatschappelijke noden.

Daarom organiseert de Universiteit Antwerpen in overleg met het stadsbestuur en de lerarenopleidingen vier maal per jaar een leerstoel. Daarin worden gerenommeerde deskundigen uitgenodigd een lezing te verzorgen rond de rol van het onderwijs in een grootstedelijke context.  Deze lezingen worden de dag nadien gevolgd door een workshop.

De laureaten worden gekozen door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers zetelen van het stadsbestuur, de Universiteit Antwerpen en de lerarenopleidingen van de hogescholen.

Met de Leerstoel “Onderwijsvernieuwing en samenwerking” willen de partners bijdragen tot:

  • een beter inzicht in de stadproblematiek en de gevolgen voor het onderwijs;
  • het ontwikkelen van een brede visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing in relatie met het stedelijk weefsel;
  • strategieën ontwikkelen om met alle betrokkenen deze vernieuwing ook door te voeren, te verspreiden en te evalueren.