Laureatenlijst

2019  
Haim Omer Nieuwe Autoriteit
Pedro De Bruyckere Onderwijsmythen
Cees van der Vleuten Programmatische toetsing
2018  
Stijn Sieckelinck De school als laboratorium voor democratie
Evelyn Wilson & Beverley Freedman Growth Mindset

2017

 

Kris Van den Brande

Taalonderwijs in de 21e eeuw. Is iedereen nog mee?

Rosan Bosch

6 Design Principles

Ferre Laevers

Uitzicht op een hoopvolle toekomst in tijden van afnemend licht. Welk onderwijs hebben we nodig?

2016

 

Katrien Struyven

Binnenklasdifferentiatie

David Mitchell

Wat/Wie écht werkt

Sabine Severiens

Lesgeven in de superdiverse klas

2015

 

Loui Lord Nelson

Guest or member: Determining the status of your students

Hilde Crevits

 

Peter-Paul Verbeek

Onderwijs en technologie

Rob Martens

 Professionele leraren leren zelf

2014

 

Mieke Van Houtte

Hoog mikken en dan zakken. De consequenties van een hiërarchisch onderwijssysteem

Nienke Moolenaar

Groeien door te delen? De rol van sociale netwerken van onderwijsprofessionals in onderwijsvernieuwing

Gert Biesta

Goed onderwijs en de cultuur van het meten: naar een brede visie op onderwijskwaliteit

2013

 

Jef Staes

Het 2D-Onderwijs is dood. Lang leve het 3D-Onderwijs.

Henk Schmidt

Wat weten we over hoe mensen leren?

Rob Poell

Een kritische evaluatie van het concept 'werkplekleren'

Keith Trigwell

Understanding Learning and Teaching in Higher Education

2012

 

Mien Segers

 Evalueren om te leren

Piet Van Avermaet

"100gr. diversiteitsbeleid aub? Mag het iets meer zijn?"

Peter Van Petegem

Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren

Sugata Mitra

The future of education and "Hole in the wall Project"

2011

 

Dominique Sluijsmans

 Bewust, betrokken en bekwaam beoordelen

Sjoerd Karsten

Ontwikkelingen en dringende kwesties in het (grootstedelijk onderwijs)

Maarten Van Steenkiste

Moetivatie of motivatie? De leerkracht als motiverende coach

2010

 

Jan Meyer

Overcoming barriers to the development of student learning

Remy Rikers

Talentontwikkeling – Talent bestaat niet

Marinka Kuijpers

Van leerloopbanen tot loopbaanleren

Neil Mercer

Language and education: improving pupils skills in communicating, learning and reasoning

2009

 

Jan Vermunt

Professionalisering in het onderwijs: leren en laten leren

Mike Bottery

Sustainability in education

Jozeph Kessels

Leren in een kennissamenleving. Bedrijf en school als partners

2008

 

Herman Herzberger 

Ruimte en leren

Jane Goodall

Reason for hope

Sari-Lindblom-Ylänne

Student learning in higher education

Regina Mulder

Onderwijs en bedrijf, partners en leren

2007

 

Jan Blommaert

Taal, de leeromgeving en de hoge lat: Bedenkingen bij taalbeleid en taalkennis.

Andreas Schleicher

OESO/Pisa – Where Immigrants Students succeed.

Peter Karstanje

Wat betekent de “nieuwe leerling” voor het onderwijs?

2006

 

Roland Vandenberghe

Realiseren van beleidsprojecten door scholen

Michel Feutrie

Identification, validation and recognition of non-formal and informal learning

Paivi Tynjälä

Perspectives into learning at the workplace

Herman Baert

Een levenlang leren in een veranderende arbeidsomgeving: partnership gevraagd.

2005

 

Frank Vandebroucke

Het Vlaamse onderwijs ook aan de top inzake gelijke kansen krijgen

Ton Notten

De brede school tussen onderwijsvernieling en onderwijsvernieuwing

Rob Koper

Het stimuleren van levenslange competentieontwikkeling

Lennart Vriens

Geweld pedagogisch bekeken