Onderwijs­vernieuwing en -samenwerking

De Universiteit Antwerpen en de lerarenopleidingen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen slaan de handen ineen. Samen willen ze het onderwijs nieuwe ideeën, visies en strategieën aanreiken om onderwijs een eigentijds profiel te geven.

Daarom organiseert de Universiteit Antwerpen in overleg met het stadsbestuur en de lerarenopleidingen vier maal per jaar een leerstoel. Daarin worden gerenommeerde deskundigen uitgenodigd een lezing te verzorgen rond de rol van het onderwijs in een grootstedelijke context. 

Lees meer over de Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking