Leerstoel Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol

Sinds 2021 is de leerstoel Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol aan de UAntwerpen gestart. De leerstoel is een samenwerking met het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, Nederland. 

Het doel van de leerstoel is het beter in kaart brengen van alcoholgebruik bij jongeren in België en het problematisch alcoholgebruik verder terugdringen. Uit onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), het UZA en UAntwerpen blijkt immers dat er in 2018 in België meer dan 2.200 jongeren met een alcoholvergiftiging op de spoeddienst werden opgenomen. Ander onderzoek leert dat één op de drie 17- en 18-jarigen minstens één keer per maand aan bingedrinken doet. Een tendens die sterke vragen oproept en dito oplossingen vraagt.

Binnen de leerstoel zal aandacht zijn voor wetenschappelijk onderzoek, klinische zorg en voorlichting. Onderzoek zal ingezet worden om het probleem beter in kaart te brengen, o.a. door het uitvoeren van een medisch dossieronderzoek in Antwerpen. Door middel van o.a. voorlichting op middelbare scholen en het ontwikkelen van campagnes gericht op jongeren, zal worden bijgedragen aan het verhogen van de awareness over de risico’s van problematisch alcoholgebruik. Ook zal binnen de leerstoel een polikliniek voor jongeren en alcohol ontwikkeld worden, waar jongeren die een alcoholintoxicatie hebben doorgemaakt een follow-up traject aangeboden krijgen. Dit zal in nauwe samenwerking gebeuren met Prof. Dr. Nico van der Lely, een autoriteit op het vlak van alcoholpoli’s in Nederland.

Op deze website vind je informatie over lopende projecten, onderzoeken, nieuwsberichten, events en meer.

De leerstoel in beeld