2023


Artikel in Children (MDPI): 'Characteristics of Adolescents Admitted with Acute Alcohol Intoxication: A Retrospective Multicentre Study in Antwerp, Belgium, in the Period 2015–2021'

van Roozendaal, H. Verhulst, S. Glazemakers, I. DeMeulder, F. Vander Auwera, A. Bael,A. Van Damme, E. Vlemincx, I. DeDooy, J. van der Lely, N. van Hal, G. Characteristics of Adolescents Admitted with Acute Alcohol Intoxication: A Retrospective Multicentre Study in Antwerp, Belgium, in the Period 2015–2021. Children 2023, 10, 1378.

Artikel in Preventive Medicine Reports: 'Acute alcohol intoxication in adolescents before and after the Dutch alcohol law change'

Pigeaud, L. De veld, L. Van Hoof, J. Van der Lely, N. Acute alcohol intoxication in adolescents before and after the Dutch alcohol law change. Preventive Medicine Reports. July 2023. 35(3):102310.

Artikel in Tijdschrift Verslaving en Herstel: 'Studenten zijn zuipschuiten en altijd dronken!' Maar klopt dat beeld wel?

Van Roozendaal H.E., Derickx K., Van Hal G. 'Studenten zijn zuipschuiten en altijd dronken!' Maar klopt dat beeld wel? Alcoholfacts: een online Social Norms interventie gericht op studenten van de Universiteit Antwerpen. Verslaving en Herstel. Vol 3, No 1. Maart 2023. 


Artikel in European Journal of Pediatrics:  Elevated creatinine kinase levels amongst Dutch adolescents with acute alcohol intoxication

Pigeaud L, van Hoof JJ, van der Lely N. Elevated creatinine kinase levels amongst Dutch adolescents with acute alcohol intoxication. Eur J of Pediatrics. Jan 2023


Praktijk artikel in Huisarts en Wetenschap: De voortdurende strijd tegen alcoholgebruik door kinderen

Van der Lely N. De voortdurende strijd tegen alcoholgebruik door kinderen. Huisarts en wetenschap. Jaargang 66, No 1, Pag 61-62 Januari 2023.


2022

Nascholingsartikel in Praktische Pediatrie: Artsen hebben de plicht om kinderen te beschermen. Pleidooi voor een verschuiving van curatieve naar preventieve zorg

Van der Lely N, de Kanter W.  Artsen hebben de plicht om kinderen te beschermen. Pleidooi voor een verschuiving van curatieve naar preventieve zorg. Praktische Pediatrie No 4. Pag 5 -12. 8 december 2022.


Abstract European Journal of Public Health: Acute Alcohol intoxication in Belgian adolescents: a retrospective hospital chart study

Van Roozendaal, H.E. Van Hal, G. Van der Lely, N. Acute Alcohol intoxication in Belgian adolescents: a retrospective hospital chart study. European Journal of Public Health, Volume 32, Issue Supplement_3, October 2022


Artikel in Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg: Preventieve maatregelen tegen alcoholintoxicaties onder jongeren in Nederland en toekomstplannen voor België

Pigeaud L,S. Ouwehand, L. de Veld, dr. M. Callens, Van Hal G,  De Dooy D, van der Lely N. Preventieve maatregelen tegen alcoholintoxicaties onder jongeren in Nederland en toekomstplannen voor België. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg  (2022) :1–7. Juli 2022


Artikel in European Journal of Pediatrics: QTc prolongation in adolescents with alcohol intoxication

Loes de Veld, Nico van der Lely , Ben.J.M. Hermans,  Joris J. van Hoof, Lichelle Wong, Arja Suzanne Vink. QTc prolongation in adolescents with alcohol intoxication. European Journal of Pediatrics. April 2022


Artikel voor iAM, praktische nascholing voor anesthesie medewerkers: Alcoholintoxicaties bij adolescenten <18 jaar in Nederland

Pigeaud L, van der Lely N.  Alcoholintoxicaties bij adolescenten in Nederland. iAM praktische nascholing anesthesie medewerkers, Prelum uitgeverij. April 2022 Vol nummer 1 , pag 52 – 55.


Editorial voor het Belgische tijdschrift Percentiel: Alcoholpolikliniek voor jongeren in Antwerpen

Van Roozendaal, H.E. Van der Lely, N. Alcoholpolikliniek voor jongeren in Antwerpen. Percentiel 27(1),3. 2022.