9 december 2022: presentatie op FAMPOP vakgroep meeting

Op 9 december 2022 vond de staff meeting van de vakgroep Family Medicine & Population Health (FAMPOP) plaats, met als thema 'Youth medicine'. Hier presenteerden Prof. Dr. Guido Van Hal en doctoraatsstudente Hanna van Roozendaal het dossieronderzoek naar alcoholintoxicaties onder jongeren in Antwerpen, waarna een discussie plaats vond met de aanwezige professoren, onderzoekers en (huis)artsen van de vakgroep. 

Eerste slide presentatie

8 december 2022: rondetafeldebat “Tackling underage drinking! What will it take?”

Op 8 december 2022 vond het parlementair rondetafel debat “Tackling underage drinking! What will it take?” virtueel plaats. Het debat werd georganiseerd door Vinum Et Spiritus, met mevrouw Nawal Farih (federaal parlementslid CD&V) als co-host. Tijdens dit debat bracht Prof. Dr. Nico van der Lely de ‘Dutch case’ over het veranderen van de wettelijke aankoopleeftijd van alcohol naar 18 jaar in Nederland. Vervolgens namen zowel Prof. Dr. Nico van der Lely als Prof. Dr. Guido Van Hal deel aan de paneldiscussie.

24 november 2022: Symposium 1-jarig bestaan leerstoel

Op 24 november 2022 vierden de leerstoel haar 1-jarig bestaan, in de vorm van een wetenschappelijk symposium in het Hof van Liere op de stadscampus van de UAntwerpen. 

Het symposium werd geopend door leerstoelhouder Prof. Dr. Nico van der Lely en titularis Prof. Dr. Guido Van Hal. Hierna volgende wetenschappelijke presentaties van onderzoeksresultaten door Louise Pigeaud en Loes de Veld, PhD studenten aan de Erasmus Universiteit in Nederland, en Hanna van Roozendaal, PhD student aan de UAntwerpen. Vervolgens volgde een discussie met alle aanwezigen.


10-12 november 2022: European Public Health Conference in Berlijn

Prof. dr. Guido Van Hal, Prof. Dr. Nico van der Lely en doctoraatsstudente Hanna van Roozendaal reisden af naar Berlijn om het 15e European Public Health Congres in Berlijn bij te wonen. De poster ‘Binge drinking: hype of the Belgian Youth?’, gemaakt door de onderzoekers van de leerstoel, werd hier getoond.


Getuigenis Prof. dr. Nico van der Lely

Nico van der Lely werd geïnterviewd door het Universiteitsfonds van de UAntwerpen, waarin hij meer vertelde over de inhoud van de leerstoel. 

Lees hier de getuigenis waar dit toe heeft geleid. 

15 oktober 2022: 25e Herfstsymposium pediatrie ZNA en GZA

Op 15 oktober 2022 gaven Françoise Leynen, urgentiearts in het GZA, en Hanna van Roozendaal, doctoraatsstudente van de leerstoel, een voordracht over alcohol- en drugsintoxicaties in België op het 25e herfstsymposium pediatrie in het ZNA. Het thema van het symposium was 'Waar ouders 's nachts van wakker liggen'. De resultaten van het medisch dossieronderzoek naar alcoholintoxicaties onder jongeren in Antwerpen werden hier gedeeld met kinderartsen en huisartsen uit de regio Antwerpen.


21 september 2022: presentatie op het 11e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Op 21 september 2022 presenteerde Hanna van Roozendaal, doctoraatsstudente van de leerstoel, de voorlopige resultaten van het dossieronderzoek naar Alcoholintoxicaties onder jongeren in Antwerpen. De voordracht was onderdeel van een symposium voorgezeten door Prof. Dr. Guido Van Hal, met als onderwerp ‘Mentaal welzijn in de transitieleeftijd’.

16 maart 2022: USAB Academische Werkgroep

Op 16 maart 2022 was de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding (USAB) te gast bij de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Namens de leerstoel gaf Nesrine Kirat (ASO pediatrie), die haar masterproef bij de leerstoel doet, een presentatie over Alcoholintoxicaties bij kwetsbare groepen

Op basis van facturatiegegevens van de ziekenfondsen, heeft het Intermutualistisch Agentschap (IMA) een inschatting kunnen maken van de hoeveelheid jongeren die op de spoeddienst worden opgenomen en bij wie een bloedalcoholtest werd afgenomen, wat  ons een inschatting geeft van de hoeveelheid alcoholintoxicaties onder jongeren. Uit deze data blijkt dat er in 2018 meer dan 2200 jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud werden opgenomen met een alcoholintoxicatie. Opvallend hierbij is dat alcoholintoxicaties meer voorkomen onder jongeren die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. 

De data van de IMA atlas zijn online te raadplegen. 

Logo IMA

29 september 2021: Inauguratie leerstoel

Op 29 september 2021 vond de officiële start van de leerstoel Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol plaats in het Hof van Liere op de stadscampus van de UAntwerpen. 

Tijdens de inauguratie werd een videoboodschap getoond van minister Beke, voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, evenals van de burgemeester van Delft. De verwelkoming werd door Dhr. Guy Hubens, Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, gedaan. Prof. Dr. Carina G.J.M. Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf Ziekenhuis, gaf toelichting over de engagement tot de oprichting van de leerstoel en Prof. Dr. Nico van der Lely gaf de inaugurele lezing. Prof. Dr. Guido Van Hal en doctoraatstudenten Hanna van Roozendaal gaven een slotbeschouwing en deelde de eerste resultaten van onderzoek binnen de leerstoel. Er volgde een officiële inauguratie van de leerstoel door dhr. Filip Lardon, vicerector Dienstverlening Universiteit Antwerpen. Tot slot volgde een receptie met alle aanwezigen.

Er verscheen ook een persbericht over de inauguratie.