Op 24 november van 13.00 tot 15.00u, zal het online webinar 'natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs' plaatsvinden. 

In dit webinar zullen de resultaten van het onderzoeksproject NATBET worden toegelicht. Ook de volgende stappen die Duurzaam Educatiepunt plant worden kort toegelicht. Deelnemers aan het webinar kunnen aangeven of zij bij dit vervolg willen betrokken worden. 

Praktisch​

Voor wie?
- Actoren die zelf een natuureducatief aanbod voor jongeren hebben of wensen op te zetten: organisaties, (lokale) overheden, educatoren
- Pedagogische begeleiders, CLB, directies, inrichtende machten onderwijs

Wanneer?
Woensdagnamiddag 24 november 2021
13u-15u

Waar?
Online

Prijs?
Gratis

Inschrijven!
Je kan je hier inschrijven tot en met 15 november 2021.