Onderzoek

Onderzoek

Binnen het onderzoeksluik van de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving staan vijf thema's centraal, die in verschillende projecten aan bod komen:

Biodiversiteit

Onder biodiversiteit verstaan we de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. Klik hier om te zien welke projecten werken rond biodiversiteit.

Connectie met natuur

Connectie met natuur vatten we op als duurzaam gezondheidsondersteunend element. Klik hier om meer te weten te komen.

Veerkracht / zelfzorg

Veerkracht en daarbij horend ook zelfzorg kunnen worden gezien als het verbindende doel van natuurverbinding en gezondheid. Klik hier om te zien welke projecten hierrond werken.

Dialoog / cocreatie

Hier staan de concepten communicatie en samenwerking centraal. Klik hier om te weten te komen welke projecten hierrond werken.

Zorginnovatie

Onder zorginnovatie verstaan we innovatiewerk binnen de context van de gezondheidszorg. Klik hier om te zien welke projecten werken rond dit thema.

 

Provincie Antwerpen       

Daarnaast werken we voor verschillende projecten rechtstreeks samen met de provincie Antwerpen. Klik hier om te zien welke projecten dat zijn.

                                         

Thema's