Binnen het onderzoeksluik van de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving staan vijf thema's centraal, die in verschillende projecten aan bod komen:

Biodiversiteit

Onder biodiversiteit verstaan we de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. 

Connectie met natuur

Connectie met natuur vatten we op als duurzaam gezondheidsondersteunend element. 

Veerkracht/zelfzorg

Veerkracht en daarbij horend ook zelfzorg kunnen worden gezien als het verbindende doel van natuurverbinding en gezondheid. 

Dialoog/cocreatie

Hier staan de concepten communicatie en samenwerking centraal.

Zorginnovatie

Onder zorginnovatie verstaan we innovatiewerk binnen de context van de gezondheidszorg.