NAMED
Thema: relatie bebouwde – niet-bebouwde omgeving en mentale gezondheid in Brussel
Timing: juli 2017 - juli 2021

Kerngezond
Thema: kernversterking o.b.v. betere afstemming gezondheidssector & ruimtelijke planning; ontwikkeling praktische werkwijze
Timing: oktober 2019 - oktober 2021

GogreenRoutes
Thema: stedelijke 'nature based solutions' voor gezondheid
Timing: 2020 - 2023

B@SEBALL
Thema: microbieel effect groene speelplaatsen/biodiversiteit - gezondheid kinderen lagere school
Timing: maart 2020 - maart 2023

Buitenzorg
Thema: participatieve vergroening zorginstellingen + integratie in de zorg
Timing: januari 2021 - juni 2022

Mee op stap
Thema: kwetsbare doelgroepen stimuleren naar wandelen in de natuur als dagdagelijkse activiteit 
Timing: januari 2021 - februari 2022