Natuur op Voorschrift
Thema: co-creatie Natuur op Voorschrift-interventie om de veerkracht van ouderen te versterken
Timing: 2023-2027

Vlaamse werkgroep klimaat-gezondheid
Thema: methodiek preventieve acties klimaat-gezondheid
Timing: 2023

Vergroeningsprojecten zorg
Thema: vergroeningsprojecten in de zorg als natuuroplossing voor gezondheid/welbevinden 
Timing: 2023                                                                                                                                

GogreenRoutes
Thema: stedelijke 'nature based solutions' voor gezondheid
Timing: 2020 - 2023

B@SEBALL
Thema: microbieel effect groene speelplaatsen/biodiversiteit - gezondheid kinderen lagere school
Timing: maart 2020 - maart 2023

Wij zijn ruimte
Thema: Ruimte gezonder en klimaatvriendelijker maken 

BIONEXT
Thema: Transformative Change For Sustainability
Timing: 2022 - 2026

Nabuco
Thema: Nature Burn-out Coaching protocol