Afgelopen projecten

Buitenzorg
Thema: participatieve vergroening zorginstellingen + integratie in de zorg
Timing: januari 2021 - juni 2023

​Boerenrustpunt
Thema: burn-out coaching binnen context van zorgboerderij
Timing: januari 2019 – dec 2020

Licht op groen 
Thema: vooronderzoek Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving 
Timing: 2018

NAMED
Thema: relatie bebouwde – niet-bebouwde omgeving en mentale gezondheid in Brussel
Timing: juli 2017 - nov 2021

Mee op stap
Thema: kwetsbare doelgroepen stimuleren naar wandelen in de natuur als dagdagelijkse activiteit 
Timing: januari 2021 - februari 2022

Het corona-natuuronderzoek
Thema: identificeren van factoren die bijdragen tot het (meer) opzoeken van de natuur tijdens de coronatijd 
Timing: april 2020 - april 2021

NATBET
Thema: natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs
Timing: juni 2021 - oktober 2021

Kerngezond
Thema: kernversterking o.b.v. betere afstemming gezondheidssector & ruimtelijke planning; ontwikkeling praktische werkwijze
Timing: okt 2019 - september 2021