Side header image

Bachelor in de productontwikkeling

Studenten maken een constructie die een golfballetje transporteert

De studenten (2de bachelor) maken een constructie die een golfballetje transporteert vanaf een legplank in een kast naar een bepaalde plaats op een andere legplank van diezelfde kast. Daarvoor mag alleen potentiële energie, vooral van een petanquebal, worden gebruikt. Het ontwerp moet voldoen aan bepaalde voorwaarden en wordt beoordeeld op: functionaliteit, gewicht en het aantal legplanken waarover het golfballetje naar boven wordt getransporteerd. De constructie mag bij de start van de beweging niet tegelijkertijd de grond en een legplank of twee legplanken raken, en de student krijgt een extra score als het golfballetje van  op de legplank wordt opgeraapt.

In deze mechanische ontwerpopdracht moeten studenten de principes die ze leren in fysica, componenten van mechanische producten en materiaalkunde toepassen. Op die manier wordt het verband tussen de theorie en de praktijk voor hen duidelijker.

 

Bekijk het filmpje