Bachelor 3: industrieel ontwerpen

In bachelor 3 wordt het perspectief verruimd en de complexiteit verhoogd. Er is ruimte voor specialisatie en vooral voor integratie.

Dat alles komt tot uitdrukking in de bachelorproef. Voor het eerst ga je een nieuw product met een hogere complexiteit ontwerpen. Je werkt binnen een concrete bedrijfscontext - je kan kiezen tussen twee contexten - en krijgt een productidee of systeemontwerp als vertrekpunt. 

Het is nu aan jou om de verschillende aspecten van productontwikkeling waarover je leerde, zoals gebruik, materialisatie en vormgeving, te integreren. Bovendien werk je binnen een economisch kader. De haalbaarheid van je product onderzoek je aan de hand van verschillende analyse- en verificatietechnieken.