Ontwerpen in de opleiding productontwikkeling

Ontwerpen staat centraal in de opleiding. Het aandeel praktijk vs. theorie is ongeveer 50/50, zowel in tijd die je eraan spendeert als in aantal studiepunten.

Stap voor stap brengen we je alle vaardigheden en technieken bij die je doen groeien als ontwerper. We volgen hiervoor een leerlijn die we opdelen in 5 delen, overeenkomstig met de jaren of delen van het modeltraject. In bachelor 1 ligt de focus op het bijbrengen van basiskennis en -vaardigheden. Je zet je eerste stappen in onder meer esthetische vormgeving, in ontwerpmethodologiën, in het creatief denken en in constructie. We leren je schetsen en computertekenen. Hiervoor gebruik je Solidworks. In bachelor 2 leer je op een integrerende manier ontwerpen met een eenduidige focus. Je perspectief wordt verruimd en de complexiteit verhoogd in bachelor 3. Je bachelorproef doe je al in samenwerking met een externe partner.

In de masteropleiding krijg je de kans om je te specialiseren. Je kiest 2 verdiepingsmodules uit: ontwerpen van interacties, technologiegedreven ontwerpen en strategisch ontwerpen. In master 1 ligt de focus op het exploreren van de integrale productontwikkeling, ideegeneratie en je bedrijfsstage. Master 2 staat volledig in teken van het volledige productontwikkelingstraject en je masterproef.

Uiteraard kan ontwerpen niet zonder een een flinke portie theorie. Toepassingen uit de wiskunde, fysica, statistiek en economie vormen een belangrijk onderdeel van je studieprogramma en bieden de nodige ondersteuning voor de ontwerpopdrachten.

Op de volgende pagina's ontdek je enkele voorbeelden van het soort ontwerpopdrachten dat je mag verwachten.