Side header image

Master in de meertalige professionele communicatie

Profiel

Je opleiding

De masteropleiding meertalige professionele communicatie is een vernieuwende multidisciplinaire opleiding die de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Toegepaste Economische Wetenschappen samen organiseren.

De opleiding bestaat uit 2 grote componenten: 

 • bedrijfscommunicatie
 • bedrijfskunde

Dankzij deze unieke combinatie vormt de opleiding een sleutel tot succes in de huidige arbeidsmarkt.  
 
De opleiding richt zich op de verschillende segmenten binnen de arbeidsmarkt. Als je afstudeert als master in de meertalige professionele communicatie, beschik je over:

 • communicatieve inzichten en vaardigheden
 • onderzoeksinzichten en -vaardigheden 
 • bedrijfskundige competenties
 • meertaligheid

Naast een uitdrukkelijk toegepaste invalshoek (concrete vaardigheden voor professionele communicatie) wordt steeds de link gelegd met een academische benadering (onderzoek). Het is belangrijk dat je niet alleen weet 'hoe' je iets moet doen, maar ook 'waarom'.

Je toekomst

De combinatie van talen en bedrijfskundige kennis leidt tot een gunstige werkgelegenheidssituatie voor afgestudeerden.

Je komt terecht in de volgende domeinen:

 • communicatieadvies
 • management
 • reclame
 • consulting
 • onderzoek en onderwijs 

Ook voor wie verder wil studeren, opent de masteropleiding de deuren naar aansluitende opleidingen op master- en master-na-masterniveau (o.a. bij de Antwerp Management School).