Verschillende onderzoeksgroepen verenigen zich in de zogenaamde technologieconsortia, gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds IOF. De 8 technologieconsortia zijn clusters van onderzoeksgroepen met toepassingen en expertise hoofdzakelijk in het domein van de biomedische en exacte wetenschappen. Bedrijven kunnen beroep doen op de consortia voor samenwerkingen, het gebruik van een bepaalde technologie of een expertise.

De technologieconsortia worden gefinancierd vanuit het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF). Dit is een intern fonds dat elk jaar door de overheid wordt gespijsd.  De middelen ondersteunen basisonderzoek met een economisch doeleinde en worden via een verdeelsleutel aan iedere associatie toegekend.
De industriële inkomsten, octrooien en spin-offs die een universiteit weet te genereren bepalen mee de verdeelsleutel.

Momenteel zijn er 8 technologieconsortia. 

Heeft u interesse in onderzoek in het domein van de sociale en humane wetenschappen? Collega  Laurens van der Steen staat u graag te woord.