Een academische spin-off is een bedrijf waarvan de activiteiten, producten en/of diensten gebaseerd zijn op knowhow, technologie en/of onderzoeksresultaten gegenereerd aan de universiteit of aan een van haar hogescholen (AUHA).  Het creëren van spin-offs is een manier om technologieën te valoriseren die zijn ontwikkeld op de AUHA en is een alternatief voor licentiëren aan een gevestigd bedrijf.

Het valorisatiebeleid van de Universiteit Antwerpen is erop gericht om haar spin-offs maximaal te ondersteunen. Een team van interne en externe experts ondersteunt ondernemende onderzoekers bij het realiseren van hun spin-off. De universiteit biedt begeleiding door middel van trainingsprogramma's in 'Deep dive into business' en netwerkopportuniteiten.