Het onderzoeksaanbod van de UAntwerpen is zeer uitgebreid. Zo zijn er 15 excellentieconsortia waarin de UAntwerpen een vooraanstaande reputatie heeft opgebouwd. Een volledig overzicht van alle onderzoeksgroepen vind je in onze online databank.

Technologieconsortia

Belangrijk voor bedrijven zijn de onderzoeksgroepen met een hoog valorisatiepotentieel en bijgevolg een grote ‘economische en maatschappelijke’ toepasbaarheid. Een groot deel van deze onderzoeksgroepen werd ondergebracht in IOF-technologieconsortia. Deze consortia worden gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) dat basis- en toegepast onderzoek met een economisch en maatschappelijk doeleinde ondersteunt.

Technologieaanbod

Bedrijven kunnen beroep doen op een technologie die de universiteit of hogescholen in hun portfolio hebben. Het aanbod verandert voortdurend.

Apparatuur en infrastructuur

Daarnaast biedt de AUHA ook apparatuur en infrastructuur waarop bedrijven beroep kunnen doen. Zo hebben we 7 kernfaciliteiten en wordt een deel van onze Hercules-infrastructuur beschikbaar gesteld voor bedrijven.

Het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel is een bedrijvenpark voor innovatieve ondernemers. In het voorjaar van 2015 werd de gloednieuwe incubator "Darwin" ingehuldigd.