Een academische spin-off is een onderneming waarvan de activiteiten, producten en/of diensten zijn gebaseerd op knowhow, technologie en/of onderzoeksresultaten gegenereerd aan de universiteit of een van haar hogescholen (AUHA).  Het opstarten van spin-offbedrijven is een manier om technologieën te valoriseren die werden ontwikkeld aan de AUHA en biedt een alternatief voor het verkopen van licenties aan bestaande ondernemingen.  Hierbij een overzicht van de spin-offs van de AUHA.

Specifix (2023): 3D planningsoftware voor pre-operatieve, patiëntspecifieke fixatie van polsfracturen

Specifix, een spin-off van Universiteit van Antwerpen en imec, ontwikkelde een geavanceerd hulpmiddel om orthopedisch chirurgen te ondersteunen bij het selecteren van patiënt- en polsfractuurspecifieke implantaten. Door integratie van geavanceerde AI-technologie, biedt Specifix 3D-oplossingen die de duur van de operatie aanzienlijk verkorten en tegelijkertijd de chirurgische precisie verbeteren.

www.specifix.be

Immunespec (2023): geavanceerde 'immuno-peptidomics' voor een snelle en betrouwbare immunogene profilering

Immunespec gebruikt geavanceerde 'immuno-peptidomics' voor een snelle en betrouwbare immunogene profilering. Met deze vernieuwende aanpak dragen ze bij aan de ontwikkeling van veilige, effectieve vaccins en behandelingen.

www.immunespec.com

Football college (2022): onderzoek naar goed voetbalbeleid en praktische opleidingen

Football College voert en verspreidt onderzoek over goed voetbalbeleid. Het biedt praktische opleidingen en evenementen aan die academisch onderbouwd zijn, en ad hoc advies.

IoSA (2022): ultralichte tracker om het gedrag van kleine dieren te monitoren

Ingenieurs van imec en ecologen van de UAntwerpen combineren in IoSA hun expertise om accurate, ultralichte en energiezuinige trackers te ontwikkelen die de bewegingen en contacten van kleine wilde dieren zoals vogels, knaagdieren, vleermuizen en zelfs padden kunnen monitoren. 

Om de biodiversiteit in stand te houden en de leefomstandigheden van wilde dieren te verbeteren moeten we hun bewegingen en gedrag begrijpen. Echter, de instrumenten om diergedrag effectief te monitoren ontbreken nog grotendeels. Vooral voor kleinere wilde dieren zijn de bestaande trackers te groot en te zwaar. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelt IoSA zeer accurate en ultralichte monitoring tools die het gedrag van wilde dieren in kaart kunnen brengen. Tegelijkertijd kunnen deze instrumenten ook ingezet kunnen worden in de landbouw, om bijvoorbeeld gezondheidsproblemen bij vee vroegtijdig bloot te leggen.

www.iosatracking.com

Optanic (2022): plasmatechnologie voor dry-reforming van methaan in syngas en methanol

Optanic wil de plasmatechnologie voor dry-reforming van methaan in syngas en methanol opschalen en grotere plasmareactors bouwen. Deze kunnen interessant zijn voor de valorisatie van biogas, en het produceren van bijkomende waardevolle chemicaliën. 

Innocens (2022): klinisch AI-gebaseerd systeem voor de Neonatale Intensieve Zorgen

Innocens is een spin-off van Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en de Universiteit Antwerpen. Innnocens ontwikkelde een AI-gebaseerd monitoringsysteem dat de zorgverlener ondersteunt in zijn beslissingsproces. Het systeem monitort 24/7 de risico's en biedt meer inzicht in data om de behandeling te optimaliseren van kwetsbare zuigelingen op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen.

AdaptEM (2022): ontwikkeling van een programmeerbare faseplaat

AdaptEM biedt volledig programmeerbare faseplaten aan voor elektronenmicroscopen. De gepatenteerde technologie is gebaseerd op het individueel controleren van elk van de 48 onafhankelijke pixels van de faseplaat met een Einzellens. Deze technologie kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, waaronder verbetering van contrast, aangepaste correcties voor afwijkingen, en veel meer. 

​www.adaptem.eu

DT Valley (2021): ontwikkelen en optimaliseren van mechatronica

DT Valley ondersteunt en/of begeleidt R&D teams bij het ontwikkelen of optimaliseren van mechatronische systemen. Ze focussen zich in het bijzonder op de daarbijbehorende ontwerpprocessen. In dat kader biedt DT Valley een eigen tool EPSim aan. Een virtueel platform voor geïntegreerde systemen, ontwikkeld i.s.m. Universiteit Antwerpen en Flanders Make waardoor er veel eerder in het ontwerpproces getest kan worden.

www.dtvalley.io

ImmuneWatch (2021): Determines the target of T-cell receptors

Immunewatch is a Belgium based spin-off of the University of Antwerp and the Antwerp University Hospital, aiming to accelerate the development of vaccines and therapies by making immune repertoire data interpretable and clinically actionable. Using bio-informatics and artificial intelligence, Immunewatch determines the target of T-cell receptors (TCR), leading to​ improved prediction and monitoring of the immune response. By sequencing and analyzing the TCR repertoire, the team provides their customers with a better understanding of T-cell responses in the fields of infectious diseases, oncology and auto-immunity.

www.immunewatch.com

Oxylum (2021): Solutions for the sustainable production of chemicals

Oxylum is a Belgian based, University of Antwerp spin-off company who focusses on the development of solutions for the sustainable production of chemicals. Their novel electrochemical CO₂ reduction technology will guide companies in their quest towards carbon neutrality. Similarly to the leaves of a tree, they use CO₂ and water to create the building blocks for plastics, fuels and so much more. The required energy is provided by renewable electricity and no fossil feedstocks are consumed during the process.

www.oxylum.com

A-membranes (2021): Membraantechnologie

A-membranes ontwikkelt en produceert organisch gemodificeerde keramische membranen, op maat van de procesnoden van zijn klanten. De membranen combineren hoge stabiliteit met instelbare chemische affiniteit waardoor filtratie-oplossingen op maat mogelijk worden, zowel in solvent, als in een waterig milieu.

www.a-membranes.com

Purna Female Healthcare (2021) : Innovatieve combinatietherapie voor behandeling vulvovaginale candidiasis

Purna Female Healthcare ("PFH") ontwikkelt en commercialiseert een innovatieve combinatietherapie voor de behandeling van ernstige en recidiverende vulvovaginale candidiasis (rVVC).  De spin-off werd opgericht door Purna Pharmaceuticals NV en Creafund NV en heeft een partnership met Hyloris Pharmaceuticals.  PFH werkt met intellectuele eigendom van UAntwerpen en KU Leuven, specifiek voor het antischimmelmiddel Miconazole met Domiphen Bromide (MCZ-DB).

www.purna.be

D-CRBN (2021): Technologie voor omzetting CO2

D-CRBN ontwikkelde een baanbrekende technologie die de omzetting van CO2 mogelijk maakt. Dit innovatieve proces maakt gebruik van plasma om CO2-moleculen te splitsen in hun oorspronkelijke bouwstenen. Deze bouwstenen kunnen hergebruikt worden om waardevolle producten te maken zoals biobrandstoffen, chemicaliën of polymeren om uiteindelijk te komen tot een circulaire en meer duurzame economie.  

www.d-crbn.com

Amber Therapeutics (2020): Ontwikkeling van intelligente bio-elektrische therapiën

 Ambers eerste therapie zal adaptieve stimulatietechnologie toevoegen aan de gevestigde neuromodulatie-benadering voor de behandeling van urine-incontinentie. Amber Therapeutics zal op die manier voor een radicale verbetering van de klinische resultaten zorgen. 

www.amber-tx.com

Garvis (2020): Forecasting-oplossing voor planners

Garvis is een bionische forecasting oplossing die artificiële intelligentie combineert met de persoonlijke inzichten en ervaringen van de planner en met realtime data-analyse.  Zo kan de fout met 30 procent verminderd worden en kunnen ondernemingen met minder tijd en voorraden een betere service leveren.  Garvis heeft een grote directe impact op de bedrijfsresultaten en kan heel eenvoudig geïmplementeerd worden zodat het binnen de 24 uur up and running kan zijn.

www.garvis.ai

LinkedCar (2020): Mobiliteitstechnologie

​Voorspellen wanneer de banden van je auto aan vervanging toe zijn? De error van je e-bike uitlezen met je smartphone? Dat lijkt toekomstmuziek, maar niets is minder waar. LinkedCar, de eerste spin-off van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen maakt dit mogelijk LinkedCar gebruikt de data, geproduceerd door je voertuig, als een connector voor elke partner die zich bezighoudt met mobiliteit, van verkopers en lease-managers tot verzekeraars en pechverhelpers. KdG en LinkedCar zetten met de spin-off hun pioniersrol in mobiliteitstechnologie wereldwijd op de kaart.

www.linkedcar.be

Medimundi (2020): Ademhalingsmaskers met een verhoogd draagcomfort

Medimundi is een spin-off van de Universiteit Antwerpen, in consortium met Cloostermans Machinebouw en een privé investeerder, onder de operationele leiding van Cartamundi.

De onderneming ontwikkelt en produceert hoogwaardige en comfortabele FFP2 en FFP3 ademhalingsmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in de fabriek in België.

www.medimundi.be

Crowdscan (2020): A wireless crowd density system

CrowdScan biedt een draadloos systeem dat de grootte en dichtheid van grote groepen mensen voorspelt. Hun meetmethodiek maakt geen gebruik van camerabeelden, werkt los van apparaten, en gaat uit van de invloed van de fysieke aanwezigheid van mensen op radiofrequentiesignalen.

www.crowdscan.be

Deltaray (2019): 3D Xray-technologie

DELTARAY BV is een nieuwe marktleider in het domein van kwaliteitsinspectie voor kritische onderdelen binnen industrie 4.0. Ze bieden een baanbrekende 3D Xray-technologie die met precisie en snelheid defecten detecteert op vraag van de producent. 

www.deltaray.eu

Shavatar (2019): Technologie genereert 3D lichaamsvorm

De technologie van Shavatar genereert je 3D lichaamsvorm met een gemiddelde accuraatheid van 7mm zonder de nood aan een scanner. Dit model wordt toegepast om maat- en fitadvies te geven bij het online shoppen van kleding, wat het aantal retours significant doet dalen en voor een verbeterde online shopping ervaring zorgt.

www.shavatar.me

Anicells (2019): Innovatieve oplossingen voor celtherapie

Anicells, een spin-off van de Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, is gebouwd op de expertise rond de klinische ontwikkeling van producten voor celtherapie. Anicells faciliteert en begeleidt de go-to-patient-strategie van celtherapieontwikkelaars door ondersteuning te bieden op vlak van regelgeving, de ontwikkeling op aanvraag en GMP-conforme productie van celgebaseerde geneesmiddelen. De faciliteiten hebben meerdere steriele ruimtes met classificatie B en C, inclusief gespecialiseerde toestellen voor celzuivering en een QC-lab.

www.anicells.com 

DigiTrans (2019): Datagestuurde logistieke oplossing voor transportsector

Dankzij innovatieve technologie van DigiTrans kunnen transporteurs en logistieke operatoren optimaal profiteren van alle gegevens waarover ze beschikken, in hun eigen werkomgeving, in het formaat dat ze nodig hebben en op het meest geschikte moment. Volgens eigen schattingen kost de handmatige bundeling van gegevens voor de dagelijkse planning een middelgroot transportbedrijf tot wel 150 000 euro per jaar.

www.digitrans.io

Comproved (vroeger D-PAC) (2018): Comparatief beoordelen voor assessments

Comproved, vroeger gekend als D-PAC, is een spin-off van de Universiteit Antwerpen, imec en de Universiteit Gent. Het bedrijf commercialiseert een vergelijkingstool die wordt gebruikt om een breed scala aan competenties te beoordelen, dit alles gebaseerd op de methode van comparatief beoordelen.

www.comproved.com 

Aloxy (2017): Internet of Things in de petrochemie

Aloxy biedt een modulair, industrieel Internet of Things platform voor de petrochemische industrie.  De spin-off helpt mee de veiligheid en efficiëntie te verhogen, processen te automatiseren en biedt daadkrachtige inzichten in industriële operaties. 

www.aloxy.io

iFlux (2017): Metingen voor grondwateronderzoek

Complexe bodemverontreiniging gaat vaak gepaard met een eindeloos en duur saneringsproces. De oorzaak is de onzekerheid over wat er echt onder de grond beweegt. De technologie van iFlux meet de snelheid én richting van verontreiniging in grondwater over een langere periode. 

www.ifluxsampling.com

Epilog (2017): EEG diagnostische technologie

Epilog staat voor vernieuwing in EEG diagnostische technologie. Gedreven door de digitalisatie in de gezondheidszorg, faciliteert Epilog state-of-the-art EEG diagnostiek en behandeling van neurologische aandoeningen over de hele wereld.
De missie van Epilog is het optimaliseren van de diagnosestelling en het ondersteunen van behandelingen door het aanbieden van uitgebreid gevalideerde EEG diagnostische technologie. Om dit te verwezenlijken biedt Epilog de technologie aan als een service die zeer eenvoudig beschikbaar is voor clinici en hospitalen. 

www.epilog.care 

Fluent.ai (2017): Spraakherkenningssoftware

De spraakherkenningssoftware van Fluent.ai leert om de betekenis van gesproken taal te begrijpen, in elke taal en met elk accent, en past zich aan de gebruiker aan. De software van Fluent.ai is gebaseerd op technologie rond artificiële intelligentie die werd ontwikkeld aan Canadese en Vlaamse universiteiten. De onderzoeksgroep CLiPS (Computational Linguistics & Psycholinguistics) van UAntwerpen leverde een deel van de technologie aan en werkte op die manier mee aan deze internationale spin-off.

www.fluent.ai

Froomle (2016): Software op basis van data science

Froomle gelooft dat user experiences veel slimmer en relevanter moeten zijn dan vandaag het geval is. De machine learning software van Froomle stelt consumentgerichte bedrijven in staat om hun user experiences slim en relevant te maken op basis van historische interactiedata.

www.froomle.com

Elmedix (2016): Medische apparatuur

Elmedix ontwikkelt op maat gemaakte medische apparatuur en ICT-oplossingen voor dokters en ziekenhuizen.

www.elmedix.com

Textgain (2015): Automatische tekstanalyse

Textgain is een spin-off van de CLiPS-onderzoeksgroep (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en biedt snelle cloud services aan die accurate analyses maken van teksten. De technologie laat toe om automatisch feiten, opinies en demografische informatie te extraheren uit data van sociale media, krantenartikels, e-mails enz. en dit voor een brede waaier aan talen. Textgain biedt hiermee een belangrijke en innovatieve component voor toepassingen in e-marketing, trendanalyse, business intelligence en big data.

www.textgain.com

Predicube (2014): Big data technologie

PrediCube is een nieuwe tech start-up die geavanceerde big data technologie gebruikt om te voorspellen welke online gebruikers geïnteresseerd zijn in een bepaald product, zodat premium websites gebruik kunnen maken van gerichte reclamestrategieën.

Status: exit in 2018

www.predicube.com

CareerCoach (2014): Instrumentarium voor loopbaanontwikkeling

Uitgaande van de recentste wetenschappelijke modellen rond loopbanen komt CareerCoach met een merkwaardig volledig, gevalideerd en cloud-based aanbod van instrumenten voor zelfsturend loopbaanmanagement. Deze geven inzicht in de persoonlijke motivatoren en valkuilen op iemands loopbaanpad, in de relatie tussen werknemer en werkgever en in de psychosociale balans tussen energie en stress van werknemers in een specifiek stadium van hun loopbaan. De tools worden in eerste instantie toegepast bij zowel individuen die op een kruispunt staan in hun loopbaan als organisaties die hun loopbaanbeleid een vooruitstrevende invulling willen geven.

Hysopt (2014): Simulatietechnieken HVAC

Hysopt, opgericht in 2014, legt zich toe op moderne simulatietechnieken voor dagelijks gebruik door HVAC-ontwerpers. Om de huidige ontwerpprocessen voor HVAC-installaties te innoveren, ontwikkelt en commercialiseert Hysopt software om het ontwerp en de ontwerptijd te optimaliseren. De klanten van Hysopt zijn HVAC-ontwerpers die met verschillende belanghebbenden samenwerken aan een HVAC-project. Alle commerciële producten en diensten zijn gebaseerd op de Hysopt-software die werd ontwikkeld als een combinatie van een ontwerptool en simulatiesoftware. 

www.hysopt.com

CiBLiS (2013): Bibliotheeksoftware

CiBLiS ontwikkelt en verdeelt wereldwijde, internetgebaseerde bibliotheeksoftware. Het is een spin-off van de intergemeentelijke ICT-associatie CIPAL met ook de UAntwerpen – als originele ontwikkelaar van de software – en LRM als aandeelhouder.

De Brocade-software wordt gebruikt door academische, openbare en gespecialiseerde bibliotheken, maar ook door documentatiecentra, archieven en musea. Verschillende bibliotheken kunnen ook samenwerken in netwerken dankzij de cloudstructuur. CiBLiS heeft heel wat installaties in België en Nederland en is zelfs marktleider in Zuid-Afrika met meer dan 900 gerealiseerde bibliotheken.

Novosanis (2013): Medische apparatuur

Novosanis NV, opgericht in 2013, ontwerpt en ontwikkelt medische apparatuur voor een brede waaier aan toepassingen, van injectietoestellen tot in-vitrodiagnostiek. Hun doel is het verbeteren van de gezondheid en patiëntzorg en een betere levenskwaliteit tot stand brengen dankzij duurzame technologieën. Het bedrijf heeft momenteel twee apparaten in ontwikkeling: VAX-ID, geschikt voor intradermale injecties, en Colli-Pee, voor het inzamelen van ochtendurine.

www.novosanis.com

Status: exit

BrightSpec (2012): Nucleaire apparatuur en X-ray

BrightSpec NV/SA combineert een enorme hoeveelheid technische ervaring op het vlak van stralingsdetectie en engineering met een grote vakkundigheid in de sales en marketing van nucleaire apparatuur en röntgeninstrumenten. Bovendien beschikt de groep over een grondige kennis van moderne programmeringstechnieken, programmeringsstructuren & -algoritmes, databases & datacommunicatie en computer- & IT-technologieën.

www.brightspec.be

Valita Technology (2012): Intelligente zorgconcepten

In samenwerking met de Universiteit van Antwerpen richtte VERHAERT Masters in Innovation® de spin-off Valita Technology op. Deze technologie werkt in het domein van intelligente zorgconcepten en -diensten die de levenskwaliteit van ouderen verhogen. Ze vinden oplossingen uit voor gebruik door zorgaanbieders. Hun doel is ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk onafhankelijk kunnen wonen, met een gevoel van veiligheid voor alle betrokkenen.

Oxypoint (2011): Optimalisatie zuurstofverbruik

Het team van Oxypoint ondersteunt ziekenhuizen bij het verminderen van hun zuurstofverbruik en het verbeteren van het comfort voor de patiënt. Oxypoint ontwikkelt ook innovatieve technologieën die het zuurstofverbruik in ziekenhuizen nog verder verlagen.

www.oxypoint.eu

icoMetrix (2011): Beeldvormingstechnieken en analyse

icometrix NV werd in 2011 opgericht door Dirk Loeckx en Wim Van Hecke als spin-off van UAntwerpen en KU Leuven en de universitaire ziekenhuizen van Leuven en Antwerpen. Het bedrijf introduceert nieuwe beeldvormingstechnieken en analysemethoden in de klinische praktijk. Vandaag is icometrix internationaal actief, met kantoren in Leuven en Boston. In 2015 ontving het klinische product van icometrix goedkeuring voor de markten in de Verenigde Staten (FDA-goedkeuring), Europa (CE-markering), Canada, Zuid-Amerika en Australië. Daarnaast wordt de technologie steeds meer gebruikt in de eindfase van klinische onderzoeken en grote, internationale onderzoeksstudies. icometrix is ISO9001, ISO13485 (Medical Devices) en ISO27001 (Information Security) certifieerd en heeft ook een HIPAA-goedkeuring rond Beveiliging en Privacy.

www.icometrix.com

Normalized Systems Venture (2011): Softwarearchitectuur

NSX is een consultancybedrijf dat de nadruk legt op de invoering van genormaliseerde systemen in industriële omgevingen. De stijgende architecturale complexiteit en omvang van software leidt tot langere tests en analyses wanneer nieuwe functies worden toegevoegd aan bestaande software. Normalized Systems Theory probeert die tijd te verkorten en dus de bijbehorende kosten en verminderde bruikbaarheid te minimaliseren door evolueerbare softwarearchitectuur te ontwikkelen voor IT-systemen in bedrijven.

nsx.normalizedsystems.org

ADxNeurosciences (2011): Diagnoseoptimalisatie alzheimer en dementie

ADx NeuroSciences NV is een Belgisch biotechbedrijf dat in 2011 werd opgericht en zich toelegt op het verbeteren van de diagnose van alzheimer en dementie. Het bedrijf identificeert en ontwikkelt nieuwe biomarkers voor de nauwkeurige diagnose en doeltreffende behandeling en follow-up van patiënten met alzheimer, parkinson en andere neurodegeneratieve aandoeningen.

ADx levert geavanceerde technologieën, een ruime ervaring in de medische diagnostiek, prestatieverbetering en oplossingen voor meer nauwkeurige en onmisbare tools tegen een lagere prijs. Het ADx-team is de drijvende kracht achter de ontwikkeling, lancering en commercialisering van de meest gebruikte CSF-markeranalyses die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de belangrijkste kenmerken van alzheimer.

www.adxneurosciences.com

HI10 (2010): Architectuur gegevensbescherming

HI10 Security Integrations is een jonge spin-off van de Universiteit Antwerpen. Hun kerndomein is architectuur voor gegevensbescherming en cloudsystemen. Hun doel is het verbeteren van de veiligheid en projectefficiëntie door optimale oplossingen aan te bieden. HI10 biedt consultancydiensten aan op het vlak van Java, J2EE, transactiesystemen met hoge volumes, robuuste systemen met hoge beschikbaarheid en gegevensbescherming. Daarnaast ontwikkelden ze samen met deskundigen van de UA een productlijn voor de integratie van digitale handtekeningen en cloudbeveiliging.

Hi10.be

AtSharp (2010): Lokalisatietechnologie

De spin-off AtSharp werd opgericht in februari 2010 met als doel de commercialisering en marketing van lokalisatietechnologie. Op basis van de kennis en de technologie van de Universiteit Antwerpen, ontwikkelde AtSharp de ORCA-dienst: een modulair lokalisatieplatform dat verschillende lokalisatiesystemen ondersteunt en kan combineren. Het is een dienst in de cloud die toepassingen en gebruikers op de hoogte brengt van hun omgeving of van objecten en personen waarin ze mogelijk geïnteresseerd zijn.

Status: exit in 2018

www.atsharp.be

Multiplicom (2010): Genetische testkits

Multiplicom werd opgericht in 2010 en is een spin-off van de Universiteit Antwerpen en het VIB. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en commercialiseert technologisch hoogstaande en gebruiksvriendelijke genetische testkits op basis van de meest recente moleculaire diagnosetechnieken. De diagnostische producten van Multiplicom stellen genetische en klinische laboratoria in staat om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar moleculaire diagnostische tests, die wordt veroorzaakt door de wetenschappelijke ontdekking dat genetische informatie gelinkt is aan ziekte en gezondheid. Ondertussen is het bedrijf overgenomen door Agilent.

Status: exit

Viloc (2010): Materiaalbeheer en veiligheid

Viloc is gespecialiseerd in innovatieve oplossingen voor materiaalbeheer en veiligheid van voorwerpen, op maat van de bouwindustrie. Viloc-systemen kunnen diefstallen ook meteen detecteren.

www.viloc.eu

Meshbone (2009): Draadloze netwerktechnologie

Meshbone werd opgericht in 2009 als een spin-off van de Universiteit Antwerpen en de IBBT, nu iMinds. Het doel van Meshbone is om een nieuwe klasse van flexibele en toegankelijke draadloze netwerktechnologie te leveren voor een ruim gamma aan apparaten. De software van Meshbone stelt elk knooppunt in staat om onafhankelijk en onafgebroken backhaul en client access te optimaliseren (zonder de noodzaak aan een gecentraliseerde controller). Dit resulteert in betere prestaties in het hele netwerk in de vorm van een volledig gedistribueerd peer-to-peersysteem. Op 22 januari 2014 werd Meshbone overgenomen door nCentric dat netwerkoplossingen aanbiedt voor bagger-, olie- en gasbedrijven.

Status: exit.

www.ncentric.com

TRI-VIZOR (2008): Bemiddelaar in transport en logistiek

Als de eerste onpartijdige bemiddelaar voor transport en logistiek, ontwerpt en realiseert TRI-VIZOR (2008) horizontale partnerschappen en samenwerking onder expediteurs. Door vrachtstromen te bundelen en te synchroniseren over meerdere toevoernetwerken, creëren we besparingen van meer dan tien procent, een betere dienstverlening voor de klant en een hogere duurzaamheid.

www.trivizor.com

1-OK Solutions (2008)

1-OK bvba ontwikkelde elektronische portefeuilles gebaseerd op de MIFARE technology.

Status: exit.

Octens (2007): ISE-technologie

OCTENS is een technologische venture die in 2007 werd opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken van ISE-technologie (Ion Selective Electrodes) in een grote waaier aan toepassingen voor het bepalen van organische ionische stoffen. Hun eigen technologie maakt robuuste, gevoelige en nauwkeurige potentiometrische sensoren mogelijk voor heel wat toepassingen. Octens werkt momenteel aan nieuwe toepassingen zoals titratie, pKa-analyse en potentiometrische HPLC-detectie.

Status: in vereffening.

Mu Technologies (2007): Software geluidsmodellering

Mu Technologies is een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in geluidsmodellering en ‑analyse. Het ontwikkelde "Mu Voice", een bekroonde plug-in voor het aanpassen van stemopnames, het toepassen van speciale effecten en het toevoegen van natuurlijk klinkende harmonieën bij het mixen van tracks. Hun eigen spectrale analyse en synthesetechnieken zijn een referentie geworden op het vlak van stemverwerking door een unieke tool voor opnamestudio's aan te bieden.

www.mu-technologies.com

Nesma Consulting (2006): Adviesverlening (diversiteit, gender, ...)

Nesma Consulting is gespecialiseerd in ondersteuning en opleiding voor organisaties, teams en individuen op het vlak van diversiteit, gender, antidiscriminatie, interculturaliteit, communicatie & conflictoplossing, burgerparticipatie en ruimtelijke processen.

Status: exit.

Textkernel (2005): Rekruteringstechnologie

Textkernel is gespecialiseerd in semantische rekruteringstechnologie. Elke afzonderlijke HR-toepassing van Textkernel versnelt en verbetert het proces dat de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengt. Dit is relevant voor alle organisaties die zich bezighouden met het invullen van of het zoeken naar vacatures voor anderen of voor zichzelf. De Texternel-toepassingen kunnen zonder veel moeilijkheden modulair of in combinatie worden geïntegreerd in bestaande processen.

Status: exit.

www.textkernel.com

FluidDA (2005): FRI-technologie

FLUIDDA is wereldleider op het vlak van onderzoek en ontwikkeling in FRI (Functional Respiratory Imaging). De eigen FRI-technologie van het bedrijf biedt farmaceutische bedrijven en zorgaanbieders een unieke toegang tot gepersonaliseerde geneeskunde voor patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen en slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Het gebruik van FRI in de klinische praktijk betekent een grote toegevoegde waarde voor de huidige gezondheidsnormen wat betreft aandoeningen van de luchtwegen.

www.fluidda.com

DCILabs (2001): High Content Screening

 

Digital Cell Imaging Labs (DCILabs) ontwikkelt software voor "High Content Screening" (HCS, vaak ook HCA of "High Content Analysis" genoemd). Het bedrijf legt vooral de nadruk op de ontwikkeling van software voor celanalyses gebaseerd op baanbrekende technieken voor digitale beeldverwerking. DCILabs biedt twee belangrijke diensten aan: de ontwikkeling of automatisering van nieuwe celgebaseerde analyses voor gebruik bij de klant en een servicelaboratorium voor inhouse screeningfaciliteiten.

Status: exit.

www.dcilabs.com

HistoGenex (2001): Histopathological techniques

HistoGeneX is specialized in high quality and advanced histopathological techniques for discovery and clinical trials.  This company offers services in the areas of ‘oncology and tissue analysis’, ‘molecular techniques’,’ tumor profiling and personalized medicine’. HistoGenex collaborates with several well-known names in the pharma-space, CRO and academic institutions.

www.histogenex.com