STEM is het een internationaal letterwoord (Science, Technology, Engineering & Mathematics) dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. In het kader van het STEM-actieplan wil de Vlaamse Regering jongeren stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen. De Universiteit Antwerpen heeft een aanbod met kwaliteitsvolle STEM-activiteiten die zowel binnen de schoolcontext als erbuiten plaatsvinden.