In de laatste jaren van het secundair komen leerlingen meer en meer in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. De Universiteit Antwerpen laat hen graag kennismaken met verschillende wetenschappelijke domeinen en met het leven van een universiteitsstudent.

​Overweeg je om enkele van deze (of andere) activiteiten te combineren en met je leerlingen een halve of een hele dag naar de campus te komen? Of heb je liever dat wij tot bij jou op school komen? Neem contact op om de mogelijkheden te bekijken.​​

Taal en cultuur


C'est la fête! Er zit Frans in Anvers

In het kader van de 'Semaine de la langue française et de la francophonie' laten studenten en docenten Frans van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een avond lang de francofiel in zich los. Omdat wie het Frans machtig is, een duidelijk streepje voor heeft op de arbeidsmarkt van vandaag. Omdat meertaligheid loont, niet alleen in economisch opzicht. Omdat je met Frans ook creatief bezig kunt zijn. Wat mag je verwachten?

  • Impressies van hoe wij het Frans (van) vandaag onderwijzen aan UAntwerpen.
  • Staaltjes van actueel onderzoek in de taalkunde, literatuur en vertaalwetenschap.
  • Ludieke bijdragen door docenten en studenten Frans uit de opleidingen toegepaste taalkunde en taal- en letterkunde.

We ronden de avond af met een glaasje om bij na te genieten. Trinquons à la santé des passionnés de la langue française!

Lees meer

Prof voor de klas

Via ‘Prof voor de klas’ maken leerlingen kennis met onderzoek en onderwijs binnen de opleidingen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, geschiedenis en wijsbegeerte). We maken de drempel hierbij zo laag mogelijk … en dat mag u erg letterlijk nemen. De prof komt op uw uitnodiging een gastcollege in uw school geven.​

Lees meer

Songtekstival

Songtekstival staat open voor alle vijfde- en zesdejaars uit het secundair onderwijs in België. Het doel is om individueel of met je klas een zingbare en creatieve vertaling te maken van een van enkele voorgestelde liedjesteksten uit het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Chinees naar het Nederlands. 

De jury bestaande uit docenten uit de toegepaste taalkundekiezen per categorie een eerste, tweede en derde plaats. Een ideale manier om jouw vertaalskills te testen! Voor wie?

Lees meer

Wat als... ik talen, geschiedenis of filosofie studeerde?

Voor één dag word jij student aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Kies jouw favoriete lessen uit verschillende talen, geschiedenis en filosofie en leer de stadscampus van binnen en buiten kennen. Het programma kan je binnenkort op deze website terugvinden.

Lees meer

STEM


Chemiestudent voor één dag

Laat je leerlingen proeven van een doordeweekse dag als student aan de universiteit. In de voormiddag wonen ze een hoorcollege bij in een auditorium. Dan volgt een oefensessie in kleinere groepen. Tijdens de middagpauze vertellen een aantal studenten over hun ervaringen aan de Universiteit Antwerpen: hun collegeroosters en cursussen, de keuze om al dan niet op kot te gaan, hun vrije tijd… In de namiddag staat er een practicum op het programma.

Het thema van de dag komt uit de leerplannen van het secundair onderwijs. Aan het einde van de dag is dus een aanzienlijk deel van de verplichte leerstof aan bod gekomen.

Lees meer

e-Bug

e-Bug is een gratis, Europees pakket voor leerlingen en leraars over micro-organismen, hygiëne, antibioticagebruik en vaccinaties. Dit pakket werd voor België ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.Lesfiches, presentaties en werkbladen kan je hier vinden.

Fusieshow

De Fusieshow is een wervelende wetenschappelijke show voor klassen uit het vijfde en zesde middelbaar (aso en tso), georganiseerd door de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, in samenwerking met het Centrum Nascholing Onderwijs. De leerlingen worden ondergedompeld in de wereld van kernfusie en de brede energieproblematiek. Vakkundige uitleg van experts wordt afgewisseld met experimenten, animaties en filmpjes. In november vinden er tweejaarlijks een zestal sessies plaats, goed voor zo'n 3.500 gepassioneerde leerlingen.

Lees meer

Kekulé jeugdnamiddag

Een verrassende jeugdnamiddag over wetenschap entoekomst. Tijdens de Kekulé jeugdnamiddag kan je drie voordrachten volgen die een voorproefje geven van de boeiende toekomst die moderne wetenschap mogelijk maakt: 

De Kekulé jeugdnamiddag vindt tweejaarlijks plaats en gaat dus niet door in 2023. 

Lees meer

Meesterklas deeltjesfysica

Meesterklas deeltjesfysica: Tijdens de Masterclass Deeltjesfysica voer je experimenten uit en analyseer je botsingen tussen elementaire deeltjes. Zo doorgrond je de geheimen van energie en materie.

Lees meer

Research Chat

Research Chat geeft leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs de kans om in contact te komen met een échte life sciences wetenschapper van de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen. Tijdens een online en interactieve presentatie van ongeveer 40 minuten kunnen leerlingen en leerkrachten kennismaken met hoe het eraan toegaat in een wetenschappelijk onderzoekslab. Onze onderzoekers (masterstudenten, doctoraatsstudenten, postdocs of professors) lichten tijdens de presentatie hun onderzoek en carrière toe. Daarnaast krijgende leerlingen ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Boeiend voor alle leerlingen en leerkrachten die willen weten hoe wetenschappelijk onderzoek gebeurt.

Lees meer

Robocup Junior

Robocup Junior is een jaarlijkse robotwedstrijd voor jongeren van 8 tot 18 jaar oud. In teamverband bouwen en programmeren ze hun eigen robot om deel te nemen aan de jaarlijkse wedstrijd. Om deel te nemen moet je geen expert in de robotica zijn. Er bestaan erg toegankelijke roboticapakketten waarmee je zonder voorkennis van elektronica of informatica aan de slag kan.

Het idee achter Robocup Junior is dat iedereen, jong of oud, meisje of jongen, nerd of newbie, een robot kan bouwen en deel kan nemen aan de wedstrijd. Daarom is Robocup Junior een interessant STEM project om uit te bouwen in de klas. Het stimuleert trouwens naast technische vaardigheden ook het uitwisselen van kennis, communicatie en teamwerk.​

Lees meer

Studio STEM: proeven van wetenschap en technologie

Tijdens deze themadagen in februari zwaaien de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen de deuren van de practicumzalen open. Onderzoekers en docenten betrekken leerlingen bij boeiende experimenten en laten hen zelf proeven uitvoeren. Er is keuze uit activiteiten van alle opleidingen van beide faculteiten. Studio STEM is een ideaal moment voor leerlingen om kennis te maken met de universiteit en haar wetenschappelijke en technologische opleidingen. Ze krijgen meteen een blik achter de schermen van de opleidingen en de practica.

Lees meer

Wat betekenen bacteriën voor onze gezondheid? Ons microbioom

De tijd dat we bacteriën alleen zagen als gevaarlijk en ziekteverwekkend is definitief voorbij. We hebben ze hard nodig. Ze trainen het afweersysteem, helpen bij de spijsvertering, produceren vitamines en beïnvloeden zelfs ons gedrag. Onze relatie met de bacteriën op en in ons lichaam biedt aanknopingspunten voor de behandeling van ziekten als darmontsteking, eczeem, allergie, overgewicht en diabetes. De laatste tien jaar is het onderzoek aan het microbioom dan ook in een stroomversnelling terechtgekomen en explosief gegroeid.

In dit cahier beschrijven microbiologen, bioinformatici, voedingsdeskundigen, moleculair biologen, filosofen en artsen vanuit hun vakgebied de laatste stand van zaken rond het menselijk microbioom: op de huid, in de mond, darmen, vagina en longen, en wat dit betekent voor onze gezondheid. Mogelijke nieuwe behandelingen met bacteriën, bacteriofagen en voedingsmiddelen liggen in het verschiet. We staan aan het begin van een spannende ontdekkingsreis in de wereld van de mens en zijn microbioom.

Met bijdragen van onder meer Professor Dr. Ir. Sarah Lebeer van de onderzoeksgroep ENdEMIC (Environmental Ecology & Microbiology) van UAntwerpen.

Het cahier is gratis te downloaden of aan te kopen.

Wiskunde B-dag

​Je leerlingen krijgen een hele dag de tijd om in teams aan een open wiskundige onderzoeksopdracht te werken. De teams moeten probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren. Op het einde van de dag verwerken ze hun oplossingen tot een samenhangende tekst. De wedstrijd daagt leraren en leerlingen uit om op een onderzoekende en creatieve manier met wiskunde om te gaan. De best geklasseerde teams worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking.

Je kan de onderzoeksopdracht ook gebruiken zonder aan de wedstrijd deel te nemen. Je hoeft dan geen rekening te houden met de wedstrijddatum. Je kan de teams meer tijd geven of werken met grotere of kleinere teams.

De Vlaamse Wiskunde B-dag is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. 

Lees meer

Wiskunde In-Zicht

Laat je leerlingen de wereld een dagje zien door de ogen van een wiskundestudent. Professor Eelbode leidt je leerlingen binnen in de wondere wereld van de hedendaagse wiskunde. Hij toont het belang van wiskunde in de wereld en laat een paar spectaculaire toepassingen zien. De jongeren maken een excursie naar het hart van de wiskunde: de bewijsvoering.

Na een korte pauze krijgen de leerlingen in kleinere groepen een inleiding in een van deze onderwerpen:

  1. Cryptografie door de eeuwen heen
  2. Gezond verstand versus logica: wiskundige paradoxen
  3. Wiskundige modellen: de ideale wereld
  4. Wiskunde in de muziek

In de namiddag gaan de leerlingen zelf aan de slag met het onderwerp van hun workshop.

Lees meer

Economie en organisatie


Economie ontcijferd: waarom economie en wiskunde hand in hand gaan

​Kennis van wiskunde is doorslaggevend voor leerlingen die inzicht willen krijgen in de werking van de economie en het bedrijfsleven. Of het nu gaat over intrestberekening, prijselasticiteit, marktonderzoek, productieplanning… zonder de cijfers lukt het niet. Voor veel leerlingen is dit aspect van economie nog onderbelicht en onbekend maakt onbemind.

Tijdens ‘Economie ontcijferd’ ontdekken leerlingen in de loop van een voor- of namiddag welke rol wiskunde speelt in verschillende domeinen van economie en management. Aan de hand van cases en praktische toepassingen ontdekken ze hoe concreet wiskunde kan worden in het dagelijks leven. Daarnaast zijn er ook enkele sessies die de veelzijdigheid van economie aantonen. En dat allemaal om zoveel mogelijk leerlingen uit het middelbaar warm te maken om binnenkort te kiezen voor een economische opleiding aan de universiteit.

Lees meer

Maatschappij en welzijn


EU-simulatie leerpakket

Leer je leerlingen omgaan met politieke besluitvorming en laat ze het zelf ervaren. Voor de ondersteuning van leerkrachten en scholen die willen werken rond het thema democratie en besluitvorming hebben we een leerpakket ontwikkeld dat je kunt boeken en onder onze begeleiding samen met de klas kunt spelen. Het leerpakket bestaat uit een simulatiespel waarin leerlingen in de huid kruipen van Europese staatshoofden en regeringsleiders tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad. Op speelse wijze leren ze wat waarden, belangen en compromissen zijn. Het leerpakket is ingebed in de eindtermen van de derde graad secundair. 

Lees meer

Les van de Eeuw: kunnen Sociale Wetenschappen de wereld veranderen?

Stilstaan bij het (on)vermogen van de mens om lessen te trekken uit het verleden. Wie die dag luisteren wil, krijgt de les gespeld van academici, journalisten, wakkere burgers en inspirerende figuren uit de cultuurwereld. Een wisselend actueel thema vormt daarbij het uitgangspunt voor leerrijke lezingen en debatten.

We bieden een leerrijk ochtendprogramma aan om eens te proeven van sociaalwetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Antwerpen. Samen met academici, inspirerende figuren en experten ontleden we de uitdagingen en opportuniteiten die de samenleving met zich meebrengt. Op die manier hopen we jullie blikveld te verbreden en jullie kritisch beoordelingsvermogen aan te scherpen. "Tiens, zo had ik er nog niet over nagedacht" is een uitspraak die we veel hopen te horen. 

Lees meer

Wat is recht?

Tijdens het dagelijkse leven praten we vaak over ‘het recht’. Maar wat is recht eigenlijk? Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven, omdat het recht vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden. De opleiding rechten is daardoor ook een veelzijdige opleiding.

Tijdens de workshop ‘Wat is recht?’ ontdekken de leerlingen wat het inhoudt om rechtenstudent te zijn en jurist te worden. Ze krijgen zelf juridische problemen voorgeschoteld en moeten deze oplossen aan de hand van het wetboek – het belangrijkste wapen van de rechtenstudent – of gewoon op basis van gezond verstand. Aan de hand van de verschillende opdrachten worden ze door de rechtenopleiding geloodst en krijgen ze inzicht in de opbouw en invulling ervan. 

Lees meer

Workshops sociale wetenschappen 'Actueel'

De Faculteit Sociale Wetenschappen biedt een reeks van lezingen/workshops/interactieve lessen aan, op maat van de laatste graad secundair onderwijs. Sommige workshops kunnen we op locatie doen (erg afhankelijk van de agenda's van onze docenten), andere lenen zich dan weer beter om plaats te vinden op de Stadscampus. Het is mogelijk om samen een programma van een hele of halve dag te maken, op maat van jullie wensen. Bekijk ons aanbod, aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie, en wie weet ... tot binnenkort? 

Lees meer