Forensisch DNA-laboratorium en verwantschapsonderzoek

Het forensisch DNA-laboratorium is een door de Minister van Justitie erkend laboratorium inzake DNA-onderzoek in strafzaken.

Voorwerpen aangetroffen op de plaats van de misdaad kunnen geanalyseerd worden en de profielen kunnen overgemaakt worden aan de Nationale DNA-databank.

Binnen het forensisch DNA-laboratorium wordt ook verwantschapsonderzoek uitgevoerd, hetzij op vraag van de rechtbanken, hetzij op private vraag.

Het laboratorium is zowel voor forensisch DNA-onderzoek als voor verwantschapsonderzoek door BELAC geaccrediteerd volgens NBN EN ISO 17025:2017.

Het BELAC certificaat en de scope vindt u via deze link.

Brochure DNA-labo

"over DNA-onderzoek"