Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde

Het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde staat in voor de medico-legale dienstverlening voor een aantal parketten die resorteren onder het Hof van Beroep van Antwerpen, Gent en Brussel.

De medico-legale dienstverlening bestaat uit het uitvoeren van gerechtelijke autopsies (forensische pathologie), onderzoek van de plaatstoestand bij criminele feiten (crime scene investigation), klinisch forensisch onderzoek van daders en slachtoffers van geweldsdelicten evenals gerechtelijk DNA-onderzoek.

Forensische Pathologie

De gerechtelijke lijkschouwingen worden uitgevoerd op vraag van de gerechtelijke overheden in geval van verdachte overlijdens, gewelddadige overlijdens, moorden en gevallen van medische aansprakelijkheid.

Op vraag van het arbeidsauditoraat kan een lijkschouwing verricht worden bij dodelijke arbeidsongevallen en op vraag van het Federaal Parket kan bijstand verleend worden bij verdachte/gewelddadige overlijdens van Belgen in het buitenland.

De dienst gerechtelijke geneeskunde werkt samen met externe firma's voor ophaling en overbrenging van overledenen naar het forensisch mortuarium van het UZA.

Klinisch Forensische Geneeskunde

De klinisch forensische geneeskunde legt zich toe op de medico-legale evaluatie van slachtoffers en daders van geweldsdelicten. Het betreft hier vooral gevallen van intrafamiliaal geweld, kindermishandeling en verkrachting.

Forensisch DNA-laboratorium

Het forensisch DNA-laboratorium is een door de Minister van Justitie erkend laboratorium inzake DNA-onderzoek in strafzaken. Voorwerpen aangetroffen op de plaats van de misdaad kunnen geanalyseerd worden en overgemaakt aan de Nationale DNA-databank. Ook kunnen profielen van veroordeelde criminelen opgesteld en overgemaakt worden aan de Nationale DNA-databank.