Missie

Het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is een multidisciplinair universitair forensisch centrum voor ‘state-of-the-art’ en klantgericht forensisch, criminalistisch en deskundigenonderzoek, academische opleiding en innovatief forensisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit alles gebeurt binnen het kader van de vigerende wetgevingen inzake strafzaken.

Kennis vormt het hart van onze organisatie. De voortdurende wisselwerking tussen politiediensten, magistraten en het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde is de sleutel om hoogstaand forensisch onderzoek en expertise te kunnen aanbieden. Het is een noodzakelijke voorwaarde om talentvolle medewerkers aan te trekken en sterke samenwerkingsverbanden uit te bouwen met politiediensten en magistraten.

Visie en ambities

Om deze missie waar te maken heeft het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde een dynamische visie nodig. Als multidisciplinair forensisch centrum willen wij een vooraanstaande positie innemen in het gerechtelijk en politioneel landschap. Wij willen erkend worden als een innovatief en hoogstaand kwalitatief forensisch centrum met een uitstekende reputatie, een krachtig netwerk en enthousiaste medewerkers.

Kernwaarden

Onze ambities impliceren dat we een uitdagend denk- en werkklimaat bieden waarin volgende kernwaarden vooropstaan:

  • onze klanten zijn belangrijk
  • onze werknemers vormen ons belangrijkste potentieel
  • integriteit, kwaliteitsstreven en accreditatie zijn primordiaal
  • we zijn maatschappelijk geëngageerd
  • we zijn zowel ambitieus als flexibel en trachten te werken volgens state-of-the-art forensische technieken en methodologieën

Deze kernwaarden weerspiegelen de wijze waarop we onze missie willen waarmaken

Het personeel van het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde staat achter volgende kernwaarden:

  • respect: voor de kennis en inbreng van iedere medewerker, voor het bewaren van de discretie over onderzoeken en voor de slachtoffers en nabestaanden.
  • flexibiliteit: betekent voor ons prioriteiten kunnen bijstellen en beschikbaar zijn wanneer de omstandigheden dit vereisen en met een open geest blijven kijken naar de overtuigingsstukken door permanente in vraagstelling.
  • werklust: is ijverig en gedreven het werk willen verzetten.
  • leergierigheid: betekent voor ons het permanent up to date houden van nieuwe ontwikkelingen binnen de forensische wetenschappen, gespecialiseerde opleidingen volgen en kennis delen met collega’s.

Met als doel misdaad te bestrijden door het leveren van wetenschappelijke bewijsvoering.

En daarom zullen wij ten dienste van de bevolking met onze professionele kennis zoeken naar de waarheid om de maatschappij leefbaar te houden en straffeloosheid uit te sluiten.

Ons motto is “JUSTICE BY FORENSICS”

Binnen 20 jaar willen wij in België en ver daarbuiten een forensisch referentiecentrum zijn ten dienste van alle gerechtelijke instanties en politionele diensten. In een groot modern beveiligd onafhankelijk complex met ‘state of the art’ technologie zullen we als één enthousiast team bestaande uit onder andere wetsgeneesheren, DNA-deskundigen, toxicologen, laboranten en onmisbaar ondersteunend personeel intens samenwerken met onze externe partners. Iedere medeburger zal onze impact op een dalende criminaliteit en meer gerechtigheid erkennen.

Leiderschap

Omdat kennis het hart van onze dienst vormt, trachten wij op zoek te gaan naar talent binnen en buiten de organisatie en willen wij het talent en potentieel van onze medewerkers maximaal laten openbloeien.

Daarom gaat het management van de dienst resoluut voor Blue Ocean Leadership (zie W. Chan Kim & R. Mauborgne, INSEAD, in Harvard Business Review, May 2014).

Wil je hierover meer weten, klik dan op de onderstaande link naar de INSEAD Blue Ocean Leadership Series.

1. From blue ocean strategy to blue ocean leadership
2. The four pillars of blue ocean leadership
3. How to see your current leadership reality
4. How to develop and select your new leadership profiles
5. How to institutionalize your new blue ocean leadership practices