Onder media vind je artikels en interviews alsook een aantal linken naar onze medewerkers op TV.

Events is een rubriek met hierin de geplande congressen, symposia, werkgroepen en gastcolleges die door onze dienst georganiseerd worden of waaraan onze medewerkers deelnemen.

De pagina actueel bevat o.a. recente info, nieuwe technieken, doctoraten, enz....