Pneumokokken kunnen bij jonge kinderen infecties veroorzaken zoals oorontsteking of longontsteking, maar meestal verblijven zij tijdelijk en op een ongevaarlijke manier in de neus-keelholte. Veralgemeend gebruik van pneumokokkenvaccins bij jonge kinderen, zoals in België, leidt tot een daling van de dragerschap van de serotypen die vervat zijn in de vaccins.

Sinds 2016 nemen meer dan 150 kinderdagverblijven en duizenden kinderen over heel België deel aan de pneumokokkenstudie. Deze studie is nodig om inzicht te krijgen in de evolutie van pneumokokken en andere kiemen die in de neus-keelholte voorkomen.

Doel van de studie

Het hoofddoel van de studie is het opvolgen van dragerschap van pneumokokken in de neus-keelholte bij een grote groep kinderen. Hierbij wordt gekeken naar de soort (serotype) en weerstand tegen antibiotica van de gedragen pneumokokken. Indien u hiervoor toestemming geeft, zal er een tweede staal worden afgenomen om ook respiratoire virussen te onderzoeken.

Studieverloop

Toestemmingsformulier en de vragenlijst worden door de kinderdagverblijf aan de ouders bezorgd. Bij kinderen waarvan we toestemming hebben, zal er in het kinderdagverblijf een staaltje worden afgenomen met behulp van een wattenstaafje door een verpleegkundige. De staalafname verloopt zeer vlot maar kan gepaard gaan met een kriebelend gevoel bij uw kind en is volkomen pijnloos. De verpleegkundige zal het nodige beschermingsmateriaal dragen om besmettingsgevaar te voorkomen.

Vervolgens worden de laboratoriumanalyses uitgevoerd in het Nationaal Referentiecentrum voor Pneumokokken en in het Laboratorium voor Medische Microbiologie van de Universiteit van Antwerpen.

De studie is goedgekeurd door het ethisch comité van het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen.

Recht op weigering

Deelname van uw kind aan deze studie is volledig vrijwillig. U hebt recht om op elk moment de deelname te onderbreken.