Wil je een doctoraat doen bij een levendige en bruisende onderzoeksgroep?

Het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid biedt de mogelijkheid een doctoraat te doen over verschillende onderwerpen aan de hand van verscheidene methoden. Hieronder vind je meer informatie over doctoreren bij ons.

Doctoreren in onze onderzoeksgroep

Doctoraten zijn bij het Centrum opgebouwd uit artikels en is dus niet een monografie. Dit betekent dat wanneer je klaar bent, je vier à vijf artikels gepubliceerd zal hebben en zeer competitief zal zijn op de internationale arbeidsmarkt - of waar je ook maar wenst te werken!

Onze doctoraten duren vier tot zes jaar, afhankelijk van het fonds waarop je werkt en welke andere taken je hebt.

Methodenonderwijs

Als een doctoraatsstudent bij Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid zal je ook lid zijn van de Antwerp Doctoral School (ADS). De ADS biedt een grote waaier aan cursussen in methodologie en andere skills die zowel binnen als als buiten academia van toepassing zullen zijn. Als je deel van je doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen zal je cursussen doen bij ADS om voldoende credits te behalen.

Als je interesse hebt in kwantitatief onderzoek, is er STaTUA - een faculteit voor statistische data-analyse aan de Universiteit. Het is echter waarschijnlijker dat je je collega's om raad zal vragen, gezien er in het Centrum zich heel wat mensen specialiseren in zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden.

Toelatingsvoorwaarde

Om aan een doctoraat te beginnen, moet je in het bezit zijn van een masterdiploma. Of je een doctoraat mag aanvangen bij het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid zal intern beslist worden door de professoren in de onderzoeksgrop. Zij bekijken je projectvoorstel en beoordelen je bekwaamheid om onderzoek uit te voeren, gebaseerd op je academische achtergrond en/of werkervaring. 

Financiering

Onze studenten worden gefinancierd via vier verschillende kanalen:

Het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) is de belangrijkste financieringsbron voor (doctoraats)onderzoek in Vlaanderen. Om een beurs te verkrijgen volg je een competitief process waarin je je onderzoeksproject voorstelt, de haalbaarheid en originaliteit ervan aantoont en aangeeft welke training je zal krijgen als lid van CELLO. De beurs duurt twee jaar en is eenmaal herlengbaar. Klik hier voor meer informatie.

Onderzoeksposities komen vrij wanneer er nieuwe financiering gevonden wordt. Je kan aangenomen worden als onderzoeker op een intern fonds (zoals een BOF beurs van de universiteit) of een extern fonds (EU/ERC). Ook kan je solliciteren op de functie van mandaatassistent aan de universiteit, waardoor je tevens aan een onderzoeksgroep zal verbonden zijn en een doctoraat zal maken. Je kan vacatures bekijken via de UAntwerpen website

Zelffinanciering is ook een mogelijkheid. Je zal moeten controleren of je voldoende middelen hebt om in je eigen levensonderhoud te voorzien en de inschrijvingskost te betalen. De UAntwerpen heeft relatief lage inschrijvingskosten voor doctoraatsstudenten: €453 in je eerste jaar, gratis inschrijving vanaf je tweede tot en met je voorlaatste jaar en opnieuw €453 in je laatste jaar. 

Studenten die wensen aangenomen te worden als zelfgefinancierde doctoraatsstudent moeten bewijs leveren van hun inkomen doorheen de doctoraatsjaren voorafgaande aan hun toelating tot een doctoraatsprogramma. Je vindt meer info over de studiekost en studiebeurzen op de website van de UAntwerpen.


Hoe ga je nu aan de slag?

Ten eerste bedenk je een onderzoeksvoorstel.

Ten tweede kies je een mogelijke promotor. Het Centrum heeft vier professoren met expertise in hun eigen vakgebied(en): 

Professor Dimitri Mortelmansfamilietransities, scheiding, herpartneren, work-life balance, gender, arbeidsmarkt, levensloopstudies 

Professor Karel Neels:  arbeidsmarkttrajecten, familievorming en huishoudtrajecten, demografie, fertiliteit, migratie, hazard modelling, micro-simulaties en projecties 

Professor Sarah Van de Veldementale gezondheid, reproductieve gezondheid, vrouwelijke genitale verminking, informele zorg, genderongelijkheid, familiebeleid, cross-nationale vergelijking, multilevel analyse

Professor Edwin WoutersHIV/AIDS, TBC, chronische ziektes, sociale steun, gezonheidssytemen, middelengebruik, studentengezondheid, welzijn, kwaliteit van het leven 

Ten derde schrijf je een onderzoeksvoorstel van twee bladzijden (bij voorkeur in het Engels) waarin je toelichting geeft over je onderzoek en potentiele promotor. BELANGRIJK! Denk goed na over je promotor en stuur je voorstel ook slechts naar één promotor! Vermeld ook zeker of je reeds financiering gevonden hebt, zelfgefinancierd bent of wenst financiering aan te vragen. 

Meer informatie over het schrijven van een doctoraatsvoorstel vind je hier:

How To Write A PhD Proposal
How to Write a Successful PhD Research Proposal
Writing a Good PhD Research Proposal