Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid

Visie

Het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid voert fundamenteel en beleidsondersteunend onderzoek uit in de domeinen van sociale demografie en sociologie van de familie, welzijn en gezondheid. We beogen bij te dragen aan het begrip van familiedynamieken doorheen de levensloop met specifieke aandacht voor gezondheid, tewerkstelling, intergenerationele solidariteit en de impact van beleid.

De kernthema's van gezinsvorming en ontbinding, de combinatie van werk en gezin en de socialisering van zorg worden bestudeerd via gevorderde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Lees hier meer.