Over het Centrum

“Longitudinal surveys have given the social sciences their Hubble telescope”
- Butz & Torrey, 2006

Het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid is een onderzoekscentrum dat fundamenteel en beleidsvoorbereidend onderzoek uitvoert binnen de sociale demografie en de sociologie van familie, welzijn en gezondheid. Door haar onderzoek wil het centrum bijdragen aan inzichten over gezinsdynamieken doorheen de levensloop met bijzondere aandacht voor gezondheid, arbeid, intergenerationele solidariteit en de impact van meso- en macrobeleid. Als speerpunten worden de thema’s gezinsvorming en –ontbinding, de combinatie arbeid & gezin en de vermaatschappelijking van de zorg aangehouden.

Het centrum hanteert hiervoor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die op een geavanceerde wijze ingezet worden op een ruim scala van databronnen gaande van grootschalige pan-Europese surveys over registergegevens tot diepte-interviews. Het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid is met name gespecialiseerd in surveymethodologie, event history analyse en Grounded Theory methodologie. Het centrum verzamelt onder andere de Vlaamse SHARE-gegevens en is betrokken bij het Generations & Gender Programme.  

Sinds 2015 is het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid erkend als excellentiecentrum van de Universiteit Antwerpen binnen het consortium FAMCARE.

 

Woordvoerder: Prof. dr. Dimitri Mortelmans

Contact

Dimitri Mortelmans
Tel.
+32 3 265 55 35
Stadscampus, M.375
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerp, België