Dimitri Mortelmans (°1972) is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Hij doceert er Inleiding Wetenschappelijk Werk, Kwantitatieve Onderzoeksmethoden (met prof. Neels), Kwalitatieve Onderzoeksmethoden, Toegepaste Multivariate Statistiek en Grondige studie van de sociologie en het beleid van Bevolking, Gezin en Levensloop (met prof. Neels).

Hij is tevens hoofd van het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid (CPFH). Zijn onderzoek situeert zich in de arbeids- en familiesociologie en behandelt thema’s als echtscheiding, combinatie gezin en arbeid en loopbaanonderzoek. Hij is ook de auteur van de reeks Stap in Statistiek waarin zes volumes zijn verschenen. Over kwalitatieve methodologie publiceerde hij het Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethoden en Kwalitatieve Analyse met Nvivo.