Backeljau Thierry

Mijn onderzoek richt zich op de taxonomie, fylogenie en populatiegenetica van dieren, en in het bijzonder van weekdieren (Mollusca), al komen ook tal van andere diergroepen aan bod, zoals platwormen (Platyhelminthes), ringwormen (Annelida) en miljoenpoten (Diplopoda). De gebieden waar ik mijn onderzoek uitvoer omvatten België en Europa, Macaronesië (Azoren, Kanarische Eilanden, Madeira and Kaapverdische Eilanden), Thailand, Vietnam, Nepal, Cuba, en Benin. Mijn onderzoek gebeurt aan de hand van morfologische en moleculaire technieken. Mijn interesse gaat daarbij vooral uit naar soortvorming in het algemeen en naar die van hermafrodieten in het bijzonder. Ik ben ook erg geïnteresseerd in de praktische aspecten van taxonomie (bv. zoölogische nomenclatuur) en evolutionair denken. Daarom verdedig ik de rol van taxonomie als maatschappelijk essentiële discipline en ben ik actief op het vlak van de “evolutie vs creationisme” problematiek, waarover ik regelmatig seminaries geef en artikels publiceer. Daarnaast werk ik ook rond geïntroduceerde en invasieve diersoorten, met een bijzondere aandacht voor landslakken. In dat verband ben ik editor binnen het “EASIN – European Alien Species Information Network” programma en leid ik ook een soortidentificatie team dat, op aanvraag, specimens en dierlijke fragmenten identificeert (zie: A barcoding facility for organisms and tissues of policy concern http://bopco.myspecies.info/). Vanuit mijn functie in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is mijn onderzoek sterk gebonden aan natuurhistorische collecties.

Techniek

De technieken waarmee ik vetrouwd ben, omvatten: anatomische dissectie (Gastropoda), morfometrie, eiwitelektroforese, DNA extractie, PCR, DNA sequencing, DNA fragment analyse (RAPD, RFLP, SSCP, microsatellieten, …), clusteringstechnieken, fylogenetische en populatiegenestische gegevensverwerking en interpretatie, soortidentificaties en -aflijning.

Gebruikers

Brede publiek, journalisten (TV, radio, geschreven pers), beleidsmakers, forensische onderzoekers, douane, CITES-beambten, voedselagentschap, pest managers, biologen, leerkrachten, commerciële sector, burgerwetenschappers, natuurhistorische verenigingen, verzamelaars, …

Trefwoorden

Diversiteit van de soorten, Ongewervelde dieren, Exoten, Natuurlijke selectie, Evolutie, Fylogenie, Populatiegenetica, Taxonomie

Leirs Herwig

- Morfologische en moleculaire identificatie van kleine zoogdieren (vnl. knaagdieren), mollusken en insecten. - Advies m.b.t. het beheer van door knaagdieren veroorzaakte problemen in landbouw en volksgezondheid, met een bijzondere expertise in Afrika.

Techniek

- Eiwitelektroforese, PCR-technieken (random amplified polymorphic DNA, Single Strand Conformation Polymorphisms, etc.), DNA-sequencing - Geavanceerde statistische technieken - Uitrusting voor veldonderzoek van knaagdieren

Gebruikers

- Overheden - Organisaties of firma's met activiteiten in pestbestrijding in de land- en tuinbouw, natuurbescherming, voedselcontrole, controle op de internationale handel van beschermde diersoorten (bv. CITES), forensisch dierenonderzoek, epidemiologie, ontwikkelingssamenwerking - Farmaceutische industrie (specifiek voor de statistische gegevensverwerking)

Trefwoorden

Natuurbehoud, Ziekte ecologie, Biostatistiek, Ongediertebestrijding, Detectie van dieren

Matthysen Erik

- Evaluatie van landschapsconnectiviteit. - Onderzoek naar leefbaarheid van natuurlijke populaties en genetische analyse van (natuurlijke) populaties

Techniek

- Populatie- en landschapsmodellering - Neutrale genetische merkers (DNA, allozymen) - Statistische data-analyse

Gebruikers

- Overheden - NGOs en studiebureaus betrokken bij ruimtelijke planning, natuurbeheer, soortbescherming

Trefwoorden

Kwantitatieve genetica, Landschapsmodel, Infectie-ecologie, Populatiedynamiek, Gedragsecologie

Van Dongen Stefan

Mijn onderzoek richt zich op evolutionaire psychologie, met name de studie van menselijk gedrag in een evolutionaire context. Dit onderzoek wordt gebaseerd op 3D vorm analyses, enquêtes en genetische data.

Techniek

Geometrische morfometrie, multivariate statistische analysetechnieken, associatiestudies van het genoom.

Gebruikers

onderzoekers actief in in onderzoeksdomein.

Trefwoorden

Ontwikkelingsinstabiliteit, Aantrekkelijkheid, Mannelijkheid, Fluctuerende asymmetrie, Partnerkeuze