Bachelor- en Masterproeven

We begeleiden Bachelor-, Master-, en Manamaproeven. Een thematisch overzicht van recente studies onder ons promotorschap:


Verstandelijke beperking (algemeen):


Autisme en ASS:


Down-syndroom:

  • Kwaliteit van leven bij kinderen en jongeren met downsyndroom
  • Down-pas

Helsmoortel-Van der Aa syndroom (HVDAS):

  • Ontwikkelingsprofiel van kinderen met Helsmoortel-Van der Aa syndroom (lopend)


Vroegtijdige zorgplanning:

  • evenseindebeslissingen bij mensen met een ernstige meervoudige beperking (lopend) 
  • Vroegtijdige zorgplanning in de neurorevalidatie (lopend) 


Andere: