Leden van de onderzoeksgroep Internationale Politiek doceren in de Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie (Nederlands), alsook in de Master of Political Science (Engels)

Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie 

De master in de internationale betrekkingen en de diplomatie richt zich op de traditionele problemen van oorlog en vrede, maar ook op de recentere problemen met een transnationaal karakter. Deze zaken worden op een kritische en multidisciplinaire manier geanalyseerd, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van verschillende methoden en perspectieven. Tijdens onze lessen wordt dieper ingegaan op: 

  • de klassieke theorieën van internationale betrekkingen en onderhandelingen. 
  • historische, juridische en economische perspectieven ten aanzien van internationale betrekkingen. 
  • de ontwikkeling van praktische vaardigheden inzake presenteren en onderhandelen. 

Naast deze algemene opleidingsonderdelen bieden we tevens een gevarieerd aanbod keuzevakken aan in de clusters van internationale veiligheid, politieke economie, internationaal beleid en orde en rechtvaardigheid.

Master of Political Science

De Master of Political Science tracht vanuit verschillende perspectieven de kennis van het politieke besluitvormingsproces te verbeteren. Tijdens onze lessen wordt dieper ingegaan op volgende vragen: 

  • Hoe en waarom participeren burgers in de politiek? Wie participeert en wie niet?
  • Hoe zetten verkozen politici hun politieke voorkeuren om in politieke actie?
  • Welke impact hebben beleidsprofessionals zoals adviseurs, consultants of ambtenaren op de beleidsvorming? 
  • Hoe verhinderen of stimuleren instituties potentiële politieke samenwerking?