Onderzoeksmissie

Het onderzoek van de onderzoeksgroep Internationale Politiek (IP) richt zich voornamelijk op twee grote thema's die centraal staan in het bestuderen van het vakgebied internationale betrekkingen, namelijk internationale veiligheid en internationale diplomatie.

IP onderzoekt de dynamieken van geopolitieke veranderingen en de veranderende parameters van de internationale veiligheidscontext, en analyseert hoe deze veranderingen bestuurd kunnen worden. Zich terdege bewust zijnde van de eigen limieten onderzoekt IP hoe diplomatieke activiteiten enerzijds vorm geven aan pogingen tot internationale 'governance', en anderzijds deze pogingen soms ook bemoeilijken. IP veronderstelt dat geopolitieke verandering en de internationale veiligheidscontext geen feiten zijn, maar eerder het resultaat van diepe sociale en soms ronduit politieke processen die plaatsvinden in een culturele context. De analyses van IP spenderen daarom bijzondere aandacht aan factoren zoals geschiedenis en identiteit, nationale politiek en leiderschap, en transnationale mobilisatie. Omwille van deze reden zijn IP's theoretische mogelijkheden pragmatisch en eclectisch.

Op empirisch vlak focust het onderzoek van IP zich op diverse thema's, waaronder nucleaire ontwapening, terrorisme en radicalisering, innovatie in diplomatie inclusief publieke diplomatie en sub-statelijke diplomatie, geopolitiek en regionale veiligheid (VS, Rusland, China en Oost-Azië), en de concepten van vrede en autoriteit.

Op methodologisch vlak is IP's op theorie gebaseerd empirisch onderzoek vooral van kwalitatieve aard, en tracht het geopolitieke en diplomatieke actie verstaanbaar te maken door het in de nodige context te plaatsen. IP's methodologische doel is om actie te begrijpen ('verstehen') en niet om gedrag  mechanistisch te verklaren. Omdat het doel van wetenschappelijk onderzoek niet enkel het begrijpen van de wereld is, maar evenzeer het veranderen van de wereld, deinst IP er niet van terug om ook strategische en normatieve analyses uit te voeren.

IP maakt gebruik van een brede waaier aan methoden, waaronder comparatieve-historische analyse, discoursanalyse, process-tracing en casestudies. 

Tot slot heeft IP ook de traditie om het academisch werk te vertalen in meer toegankelijke bijdragen die zowel beleidsmakers als de maatschappij in zijn geheel ten goede komt.