Louis Paul Boon-documentatiecentrum

Sinds 1986 verricht het Louis Paul Boon-documentatiecentrum onderzoek naar Louis Paul Boons romanpoëtica in het licht van de internationale avant-garde. Daaruit zijn intussen ook een aantal anders georiënteerde projecten voortgevloeid over onder meer het uitgevershuis Manteau, Paul van Ostaijen en Der Sturm en de verhouding literatuur en Vlaamse Beweging.

De webpagina van het L.P.Booncentrum kan u voorlopig nog hier vinden.