Synthese, katalytische activatie en karakterisering van nanoporeuze materialen voor adsorptie- en katalytische toepassingen.

Het laboratorium voor adsorptie en katalyse van de universiteit van Antwerpen is internationaal bekend en gespecialiseerd in:

  1. de synthese en karakterisering van micro-, meso- en gecombineerde micro/mesoporeuze materialen
  2. engineering van de poriegrootte in poreuze structuren door middel van impregnatietechnieken, ionenuitwisselingsprocessen en chemische modificatiereacties.
  3. de ontwikkeling van chemische activerings-/deactiveringsprocessen in poreuze materialen

Ons onderzoek is gefocust op de ontwikkeling van nieuwe synthesepaden, nieuwe chemische modificaties om de eigenschappen op te tunen naar adsorptie-, scheidings- en katalytische toepassingen. Een uitgebreide ervaring in gedetailleerde karakterisering en evaluatie van de performantie van poreuze materialen is aanwezig.

Daarnaast behoort de katalytische activatie, gecombineerd met stabilisatie, van geordend mesoporeuze materialen met transitiemetalen tot onze onderzoeksactiviteiten.

Verder bestuderen we reacties in vloeistoffasen en fotokatalytische degradatiereacties onder invloed van UV-straling. In een eerste stap worden de eigenschappen van de katalyst geëvalueerd. De activiteit en productselectiviteit wordt vergeleken met conventionele en/of commerciële katalysatoren. De tweede stap bestaat uit het onderzoeken van industriëel meer relevante synthesereacties.