Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap

De bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap is een moderne wetenschappelijke bibliotheek met een eigen volledig uitgeruste leeszaal. De bibliotheek herbergt een grote en voortdurend aangevulde collectie boeken en tijdschriften over de geschiedenis van de religieuze cultuur, spiritualiteit en mystiek in de Nederlanden.

De bibliotheek is lid van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en bewaart een aanzienlijk aantal handschriften en fragmenten van handschriften, incunabelen en post-incunabelen, vroege drukken en negentiende- en twintigste-eeuwse bronnen. Speciale vermelding verdienen de - naar schatting - 40.000 devotieprenten in onze collectie, waaronder zich veel zeventiende- en achttiende-eeuwse prenten uit Antwerpen bevinden.

Onze grote collectie spirituele traktaten, prekenbundels, bijbels, gebedenboeken, mirakelboeken, boeken met Mariale devotie, moraliserende literatuur, hagiografieën, religieuze emblemen, religieus drama en devotionele prenten biedt een rijke bron voor verder onderzoek.

Beschrijvingen van alle gedrukte boeken zijn te vinden in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Antwerpen.

De devotieprenten en de handschriften kunnen worden gevonden via onze website:

Brochure 90 jaar Ruusbroecgenootschap (2015)

Het Ruusbroecgenootschap vierde in 2015 zijn negentigjarig bestaan. Voor deze speciale gelegenheid werd een brochure gepubliceerd met daarin hoogtepunten uit de Bijzondere Collecties uit onze bibliotheek (pdf - 3 Mb). In 2016 verscheen een Engelse vertaling van deze brochure (pdf - 3 Mb).

Contact

Ruusbroecgenootschap
Bibliotheek
Stadscampus
Bezoek: Grote Kauwenberg 32
Post: Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 43 67
erna.vanlooveren@uantwerpen.be