Ons Geestelijk Erf is een driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden. Het bestrijkt de periode vanaf de kerstening van de Nederlanden tot het einde van het Ancien Régime. Per jaar verschijnen vier afleveringen, die tezamen ongeveer vierhonderd bladzijden omvatten.

Het tijdschrift werd in 1927 gesticht door D.A. Stracke s.J. († 1970) en het wordt sindsdien door het Ruusbroecgenootschap, dat in 1973 werd opgenomen in de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA), uitgegeven. Sinds 2003 maakt het Ruusbroecgenootschap deel uit van Universiteit Antwerpen als Instituut voor de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden tot ca. 1750.

Het tijdschrift wordt uitgegeven door Uitgeverij Peeters, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven, waaraan alle vragen betreffende abonnementen gericht kunnen worden.

​ISSN 0774-2827
eISSN 1783-1652

Abonnementen

  • Gelieve uw bestellingen en vragen te richten aan: Uitgeverij Peeters, Tijdschriftenadministratie, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven.
  • Betalingen moeten geadresseerd zijn aan Uitgeverij Peeters, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven.
  • Bestellingen worden beschouwd als vast en betalingen worden niet terug gestort.
  • Abonnementen worden aanvaard en gestart bij iedere jaargang.
  • Klachten worden enkel in overweging genomen tot vier maanden na publicatie of datum van bestelling.

Oude afleveringen

Vrijwel alle vroeger verschenen jaargangen en afzonderlijke afleveringen zijn nog verkrijgbaar bij Uitgevrij Peeters (adres zie boven).

Ons Geestelijk Erf online

De eerste veertien jaargangen van Ons Geestelijk Erf zijn online te raadplegen via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De jaargangen van Ons Geestelijk Erf die sinds 1995 zijn verschenen, zijn - tegen een vergoeding - online beschikbaar op de website van Peeters Publishers.