Ons Geestelijk Erf

Ons Geestelijk Erf
Journal for the history of spirituality in the Low Countries

published by the Ruusbroec Institute
University of Antwerp

ISSN 0774-2827
eISSN 1783-1652

Ons Geestelijk Erf is een driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden. Het bestrijkt de periode vanaf de kerstening van de Nederlanden tot het einde van het Ancien Régime.

Het tijdschrift werd in 1927 gesticht door D.A. Stracke s.j. († 1970) en het wordt sindsdien door het Ruusbroecgenootschap, dat in 1973 werd opgenomen in de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Sinds 2003 maakt het Ruusbroecgenootschap deel uit van Universiteit Antwerpen als Instituut voor de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden tot ca. 1750.

Per jaar verschijnen vier aflevering, die tezamen ongeveer vierhonderd bladzijden omvatten.

Het tijdschrift wordt uitgegeven door Uitgeverij Peeters, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven, waaraan alle vragen betreffende abonnementen gericht kunnen worden.

Ons Geestelijk Erf Online

1995-heden

De jaargangen van Ons Geestelijk Erf die sinds 1995 zijn verschenen zijn - tegen een vergoeding - online beschikbaar op de website van Peeters Publishers: http://poj.peeters-leuven.be.

1927-1940

De eerste veertien jaargangen van Ons Geestelijk Erf zijn online te raadplegen via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL):

1: 1927 8: 1934
2: 1928 9: 1935
3: 1929 10: 1936
4: 1930 11: 1937
5: 1931 12: 1938
6: 1932 13: 1939
7: 1933 14: 1940