Research tools

​De Ruusbroecgenootschap Research Tools zijn een platform voor o.a.:

  • ​links naar databases ontwikkeld bij het Ruusbroecgenootschap​
  • ​aanvullingen bij publicaties van leden van het Ruusbroecgenootschap​
  • ongepubliceerde wetenschappelijke output (tekstedities, bibliografieën, enz.) 


Hadewijch

Hadewijchs Liederen zijn op onze website volledig te beluisteren!

Afkomstig van de CD's bij de in 2009 gepubliceerde en bekroonde editie door Veerle Fraeters, Frank Willaert en Louis Grijp.

Interviews

Interviews over mystiek met medewerkers van het Ruusbroecgenootschap, afgenomen door Joop van der Elst.