Missie vaardighedenonderwijs

Het vaardighedenonderwijs beoogt alle studenten geneeskunde de benodigde vaardigheden als toekomstig arts aan te leren. Dit behelst zowel medisch-technische (of klinische) vaardigheden als communicatieve vaardigheden. 

Het competentie-raamwerk CanMEDS stelt o.a. dat een arts in staat moet zijn een algemeen lichamelijk onderzoek uit te voeren dat technisch adequaat is en zowel systemisch als gericht wordt uitgevoerd. De arts moet afwijkingen en symptomen herkennen en zijn bevindingen juist benoemen en beschrijven. Bij dit alles hoort de arts rekening te houden met de verhouding van de belasting door het onderzoek en de belastbaarheid van de patiënt. Bovendien moet een goede arts-patiënt relatie kunnen opgebouwd worden o.a. door de correcte communicatietechnieken te gebruiken. 

In kleine groep-onderwijs trachten we de bovenstaande aspecten aan te leren aan de studenten. Zij worden hierbij intensief begeleid, opgevolgd en tenslotte ook beoordeeld.