Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Alumni

Afgestudeerd aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen?

Als alumnus of alumna van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen maak jij deel uit van een grote familie. Als faculteit willen we het contact met oud-studenten onderhouden en onderling contact stimuleren. Dat doen we op verschillende manieren:

Waarom lid worden van DavingA?