Wetenschappen

Nieuwe master bio-ingenieurswetenschappen

Bio-ingenieurs in spe pakken stedelijke milieuvraagstukken aan

UAntwerpen lanceert nieuwe master bio-ingenieurswetenschappen samen met UGent en KU Leuven

De Vlaamse regering zette het licht op groen voor de nieuwe Master of Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bioscience Engineering (kortweg SUBE). UAntwerpen (coördinator), UGent en KU Leuven bieden deze Engelstalige multidisciplinaire opleiding gezamenlijk aan. Voor UAntwerpen is dit een primeur. Je kon er al de bachelor bio-ingenieurswetenschappen volgen, maar dit is het eerste masterprogramma. Bij UGent en KU Leuven wordt het gamma bio-ingenieursopleidingen uitgebreid met een nieuwe thematiek.

De wereldbevolking verstedelijkt in een razendsnel tempo en dat legt een grote druk op ons leefmilieu en onze gezondheid. We gebruiken te veel grondstoffen, produceren grote hoeveelheden afval, de kwaliteit van onze lucht en ons water gaat erop achteruit, onze energievraag stijgt, het klimaat verandert en dat zijn allemaal uitdagingen voor de stad als leefomgeving.

​UAntwerpen, de UGent en KU Leuven bundelen hun expertise in een gezamenlijke masteropleiding in de bio-ingenieurswetenschappen. “Met een multidisciplinaire aanpak zullen onze studenten diepgaande kennis en vaardigheden vergaren om complexe stedelijke milieuvraagstukken aan te pakken. De opleiding zal hen leren hoe duurzame (eco)technologische oplossingen uit te dokteren in een internationaal perspectief”, vertelt Tom Tytgat (opleidingsverantwoordelijke, UAntwerpen).

Multidisciplinair

De inhoud van de master is multidisciplinair, met een sterke kruisbestuiving tussen theorie en praktijk. De studenten zullen intens samenwerken met het werkveld. In het eerste masterjaar zijn er drie multidisciplinaire projecten onder de noemer CityLabs. Iedere universiteit coördineert één CityLab over een specifiek stedelijk milieuvraagstuk: het effect van een stedelijke omgeving op water, atmosfeer, bodem, stedelijk groen en biodiversiteit (UAntwerpen), de optimalisatie van het gebruik van grondstoffen in steden, met focus op materialen, water, voeding en energie (UGent) en de impact van een stedelijke omgeving op de gezondheid van de mens en de leefbaarheid van een stad (KU Leuven).  

In het tweede masterjaar personaliseren de studenten hun studietraject met opleidingsonderdelen naar keuze, het uitvoeren van een stage en een masterproef. In dat jaar kunnen ze ook ervaring buiten Vlaanderen opdoen.

Drie in één

Voor de opleiding, die door de drie universiteiten samen wordt georganiseerd, kunnen de studenten gebruikmaken van de faciliteiten en infrastructuur van de drie instellingen. Bij een succesvolle afronding van de opleiding krijgen zij een interuniversitair diploma van Master of Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bioscience Engineering. Anderstalige studenten zijn zeer welkom: de voertaal is immers het Engels.

www.sube.be 

sube@uantwerpen.be