Wetenschappen

Onderzoek

Onderzoek aan de Faculteit Wetenschappen is interdisciplinair en staat in zowel de internationale als de nationale ranking aan de top. Een belangrijk aspect van het onderzoek is samenwerking, zowel op interfacultair als op nationaal en internationaal niveau.

Vanuit strategisch oogpunt heeft de faculteit naast de speerpunten van de universiteit acht specifiek wetenschappelijke speerpunten gedefiniëerd.


Je vindt naast het laatste onderzoeksnieuws meer informatie over het onderzoek en onze experts aan de Faculteit Wetenschappen via onze onderzoeksgroepen en -instituten.