Wetenschappen

Eos Wetenschapsprijs UAntwerpen

Een aanmoedigingsprijs voor jouw leerling?

De Faculteit Wetenschappen reikt elk jaar, in samenwerking met Eos Wetenschap vzw, een prijs uit aan leerlingen die zich verdienstelijk hebben getoond op het vlak van wetenschappen en wiskunde.

Voor wie?

Leerlingen uit het 4e jaar ASO of TSO met een hoge interesse, bekwaamheid en potentieel in de natuurwetenschappen en wiskunde. 

EOS_056.jpg


Prijs​

Een tweejarig abonnement op het magazine Eos Wetenschap en een bezoek aan een labo van de Faculteit Wetenschappen. Bekijk hier de foto's van de uitreiking van 2023.

Criteria

We zijn op zoek naar leerlingen die zeer goed scoren voor de vakken natuurwetenschappen en wiskunde, een extra bijdrage leveren of een aparte insteek geven aan deze vakken.

Daarenboven mikken we op leerlingen waarvan de leerkracht van mening is dat het behalen van deze prijs een extra stimulans zal zijn om zich verder te verdiepen in de natuurwetenschappen of wiskunde.

De prijs richt zich op leerlingen voor wie het abonnement de meeste impact kan hebben. We denken bij dat laatste dan vooral aan leerlingen die in hun buitenschoolse omgeving en activiteiten niet snel in contact zullen komen met natuurwetenschappen en wiskunde.

Uiteraard blijft het eerstgenoemde criterium een basisvereiste. We verwachten van de leerkracht of klassenraad een schriftelijke nominatie en motivatie met betrekking tot de leerling. Er mogen maximaal 2 leerlingen per school worden voorgedragen.