kennis
Nothing will come of nothing. Deze woorden legde William Shakespeare in de mond van de oude King Lear. Van niets komt niets is een uitspraak die eigenlijk al veel verder teruggaat dan begin zeventiende eeuw; de filosofen van het antieke Griekenland bezigden ze al. Het is een uitspraak – lichtjes tongue in cheek, dat geven we grif toe – die we uiterst toepasbaar vonden voor wat er aan een universiteit gebeurt. Alles ontstaat immers uit onderzoek en onderwijs.  

De Universiteit Antwerpen is een relatief jonge, dynamische universiteit, waarop we met z’n allen trots zijn. Elke geschiedenis kent een voorgeschiedenis en wil die nu toch in Antwerpen bijzonder interessant zijn…Want, lang vóór onze geliefde universiteit tot stand kwam leefde er in de Scheldestad al heel wat op het vlak van wetenschap en onderwijs. Drukkers, uitgevers en boekverkopers speelden bovendien een cruciale rol bij de verspreiding van kennis. Dat proberen wij – de samenstellers en de auteurs van het boek - met evenveel doorwrocht onderzoek als puur plezier aan te tonen in het boek Met kennis van zaken. Wetenschap en onderwijs in Antwerpen vanaf 1500, waarvan de Engelse editie niet voor niets – vergeef ons de woordspeling - Nothing will come of nothing. Science and education in Antwerp since 1500 heet.

Het boek is online te bestellen via ASP