Mogen aandeelhouders en bestuurders de vennootschap beconcurreren?

Bron
Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat / Straetmans, G. [edit.] en Blockx J. [edit.]-p. 97-112

Ondernemings-, economisch en financieel recht

Bron
Larcier, 2021,
Auteur(s)
    Jan Cerfontaine, Bruno Laforce, Frank Stevens, Alexander Snyers, Vinciane Vanovermeire, Ivan Verougstraet, Edward Forrier
Citatielink

Grondwettelijk Hof vernietigt art. 2:59, eerste lid, 3° (intern reglement) en art. 6:13, eerste lid, 4° (vermeldingen in oprichtingsakte coöperatieve vennootschap) WVV

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-84:16 (2020-21) p. 602-602
Auteur(s)

Standpunt: De (on)beperkte aansprakelijkheid van de feitelijke bestuurder

Bron
Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap - ISSN 2466-7226-5 (2020) p. 552-558
Auteur(s)