Anke Janssens

Navorser

Foto ID

Volg Anke op

Over Anke Janssens

Kandidatuur Raad van Bestuur

Beste  Collega’s,

Graag wil ik langs deze weg mijn motivatie toelichten voor de  kandidataatstelling als lid voor de Raad van Bestuur. Vertegenwoordiging als BAP lid in deze Raad zal mij toelaten om uw spreekbuis te worden van de AAP/BAP geleding en zo de belangen te behartigen van uw standpunten en visies binnen onze Universiteit. Een interfacultaire open communicatie is dan ook van uiterst belang voor alle betrokken partijen bij het tot stand komen van het toekomstige beleid.

Graag stel ik mij dan ook even kort aan u voor zodat u mij reeds iets beter leert kennen. In 2006 ben ik afgestudeerd als dierenarts. Na een periode gewerkt te hebben in de praktijk en bij enkele industriële bedrijven, heb ik mijn weg teruggevonden naar de Universiteit Antwerpen waar ik momenteel werk als  IOF (Industrieel Onderzoeksfonds) mandaathouder en als projectcoördinator voor het Vaccin- en Infectieziekten Instituut (VAXINFECTIO). Als project coördinator weet ik perfect wat de noden zijn van u als onderzoeker binnen deze Universiteit. Door een overzicht te hebben op zowel de technische als de financiële aspecten van vele onderzoeksprojecten, is het mij dan ook duideijk waar de struikelblokken voorkomen en dus verbeteringen nodig zijn. In mijn functie als IOF manager trachtte ik reeds een brug te vormen tussen u als wetenschapper, naar de centrale departementen enerzijds, en naar de industriële buitenwereld anderzijds.  Communciatie is hierbij dan ook key om tot een goede verstandhouding te komen en om uw onderzoeken naar de markt te kunnen vertalen. Dit is dan ook exact wat ik wil bewerkstelligen naar de Raad van Bestuur toe: een juiste vertaling van de interne belangen, teneinde een efficiënt beleid te kunnen bewerkstelligen. Mijn ervaring met industriële contracten, interne en externe projecten, EU projecten, patenten & licenties, zal hierbij een meerwaarde vormen naar de besluitvormingen binnen de Raad van Bestuur. Bovendien laat mijn ruime achtergrond kennis toe om uw standpunt goed te kunnen begrijpen en over te brengen naar de juiste personen!

Enkele standpunten die mij reeds nauw aan het hart liggen zijn volgende:

  • Centrale en decentrale ondersteuning van uw onderzoek: oa. bij het zoeken naar de juiste interne en externe financieringen, begeleiding bij uitvindingen,..
  • Verzekeren van continuïteit van de onderzoeker binnen deze instelling: wat zijn de loopbaanmogelijkheden binnen onze Universiteit? wat na het doctoraat? Er is duidelijk nood aan meer post-doc posities, ZAP geleding,.. Een duurzaam personeelsbeleid is noodzakelijk om de expertise binnen onze universiteit te kunnen verankeren.
  • Hierbij is ook nood aan een sterker wetenschappelijk middenkader ter ondersteuning van het ZAP in het uitvoeren van hun activiteiten.
  • Interne communicatie verbeteren tussen de verschillende centrale diensten en de wetenschappers om zo de samenwerking te bevorderen
  • Op een zo efficiënt mogelijke manier aansluiting zoeken bij de geïntegreerde opleidingen aan deze universiteit. Deze groeiende opleidingen en bijkomende expertise zullen als een versterkende factor werken in het creëren van meer ruimte voor onderzoek. Een vlot verloop van deze integratie is van groot belang binnen het onderzoeksbeleid voor de AAP/BAP geleding.Binnen VAXINFECTIO hebben wij reeds een goede samenwerking uitgebouwd met de geïntegreerde faculteit Ontwerpwetenschappen. Dit zal mij op weg helpen om de belangen van deze nieuwkomers mee te verdedigen.

Graag ben ik dan ook uw aanspreekpunt om te kunnen gehoord worden binnen de beleidsorganen van deze groeiende en innovatieve Universiteit. Aarzel dan ook niet om mij in de toekomst te contacteren om uw visie te delen. Mijn deur staat altijd open!

Met vriendelijke groeten,

Anke Janssens
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • Onbekend
  • projectcoƶrdinator

Interne mandaten

Contact

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
D.R.217
2610 Wilrijk
Belgiƫ
Tel. 032652853
anke.janssens@uantwerpen.be