Kandidatuur Raad van Bestuur ATP geleding

Beste  Collega’s,

Graag wil ik langs deze weg mijn motivatie toelichten voor de  kandidaatstelling als lid voor de Raad van Bestuur. Vertegenwoordiging als ATP lid in deze Raad zal mij toelaten om uw spreekbuis te worden van de ATP geleding en zo de belangen te behartigen van uw standpunten en visies binnen onze Universiteit. Een interfacultaire open communicatie is dan ook van uiterst belang voor alle betrokken partijen bij het tot stand komen van het toekomstige beleid.

Graag stel ik mij dan ook even kort aan u voor zodat u mij reeds iets beter leert kennen. In 2006 ben ik afgestudeerd als dierenarts. Na een periode gewerkt te hebben in de praktijk en bij enkele industriële bedrijven, heb ik mijn weg teruggevonden naar de Universiteit Antwerpen waar ik momenteel al meer dan 5 jaar  werkzaam ben, eerst als IOF manager, en vervolgens als project coördinator voor het Vaccin- en Infectieziekten Instituut (VAXINFECTIO).  Daarnaast ben ik ook op gemeentelijk vlak politiek geëngageerd om de gezondheids- en welzijnsbelangen van mens en dier te vertegenwoordigen, een bijjob die ik tevens met zeer veel passie uitvoer.

Als project coördinator binnen onze Universiteit weet ik perfect wat de noden zijn van u als ATP personeelslid binnen deze groeiende Universiteit. Door een overzicht te hebben op zowel de technische als de financiële aspecten van vele projecten, is het mij dan ook duidelijk waar de struikelblokken voorkomen en dus verbeteringen nodig zijn. In mijn functie als project coördinator tracht ik ook steeds een brug te vormen tussen de wetenschappers, de centrale departementen en de industriële buitenwereld.  Communicatie is hierbij dan ook key om tot een goede onderlinge verstandhouding te komen. Dit is dan ook exact wat ik wil bewerkstelligen naar de Raad van Bestuur toe: een juiste vertaling van de interne belangen, teneinde een efficiënt beleid te kunnen bewerkstelligen. Mijn ervaring met industriële contracten, personeelsbeleid, interne en externe projecten, EU projecten, patenten & licenties, zal hierbij een meerwaarde vormen naar de besluitvormingen binnen de Raad van Bestuur. Bovendien laat mijn ruime achtergrond kennis toe om uw standpunt goed te kunnen begrijpen en over te brengen naar de juiste personen!

Enkele standpunten die mij nauw aan het hart liggen zijn volgende:

 • Vooreerst en in zijn geheel: het bewaken en integraal toepassen van de strategische kernwaarden van de Universiteit Antwerpen, nl de KICKS = Klantgericht, Integer, Creatief, Kwaliteitsgericht en Samenwerkingsgericht
   
 • Toepassing van het arbeidsreglement met gelijkheid van kansen en gelijkheid van behandeling voor iedereen:
  • recht op verlof (recuperatie overuren, verlofduur,..)
  • arbeidstijdsregeling (gebruik tikklok, recht op aanwezigheid seminaries, recepties, lunch & learn sessies, volgen van opleidingen en infosessies, ...)
    
 • Klantgerichte interne en externe communicatie:
  • verbeteren van de communicatie tussen de verschillende centrale diensten en de wetenschappers om zo de samenwerking te bevorderen
  • Implementatie van een efficiënt emailbeleid (correct emailgebruik en -beheer)
  • klantgericht, transparant en duidelijk communiceren
    
 • Het opvolgen van een correct personeelsbeleid met maximale ontplooiingskansen en doorgroeimogelijkheden voor de ATP medewerkers die over de juiste kwalificaties en capaciteiten beschikken, en dit ter bevordering van de algemene doelstellingen van onze organisatie.Een duurzaam personeelsbeleid is noodzakelijk om de expertise binnen onze universiteit te kunnen verankeren.

   
 • Stress Bewaking... iedereen kent het en velen hebben er dagelijks mee te maken (en dit geldt voor alle geledingen):
  • Aandacht voor de Work-Life Balance 
  • Behouden van onze koopkracht
  • Bewaken van de steeds meer toenemende werkdruk
  • Wat kan, wat moet, wat mag... De balans in evenwicht houden!
    
 • Meer middelen voor bijkomende centrale en decentrale ondersteuning van het onderzoek binnen onze Universiteit.


Graag ben ik dan ook uw aanspreekpunt om te kunnen gehoord worden binnen de beleidsorganen van deze groeiende en innovatieve Universiteit. Aarzel dan ook niet om mij in de toekomst te contacteren om uw visie of persoonlijke bezorgdheden te delen.

Mijn deur staat altijd open!

"GEWOON DOEN"

Met vriendelijke en collegiale groeten,

Anke Janssens
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

 • projectco√∂rdinator

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

mandaat sociaal mandaat