Anne Adams

Anne Adams

Contact

Campus Middelheim
Tel.
+3232653028
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen, BEL

Anne ADAMS is diensthoofd van de Grants Office. Kerntaak van deze Dienst is het ondersteunen van onderzoekers bij het aantrekken van externe financiering voor onderzoek en innovatie. Het team staat in voor levering van informatiediensten en staat de onderzoekers bij in het formuleren en indienen van projectaanvragen bij externe publieke fondsenagentschappen en andere opdrachtgevers.

De dienst levert ook beleidsondersteuning rond onderzoek en innovatie t.a.v. de academische verantwoordelijken van de universiteit.  De dienst zet zich in voor het verzekeren van een coherent en proactieve onderzoeks- en innovatiebeleid, door het formuleren van gestroomlijnde standpunten en door het proberen te wegen op externe beleidsontwikkelingen.  Vanuit haar functie zetelt Anne ADAMS  in verschillende externe organen, zoals de VLIR-Werkgroep Onderzoek, de werkgroepen van het Vlaams EU Platform, de Commissie Wetenschapsbeleid van de VRWI en de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.