Onderzoeksgroep

Young Universities for the Future of Europe - Postdoc programma (YUFE4Postdocs). 01/01/2023 - 31/12/2027

Abstract

YUFE4Postdocs (Y4P) is een innovatief opleidingsprogramma ontwikkeld door de Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Alliantie in het kader van haar O&I-agenda. Twee oproepen beogen de aanstelling van 51 onderzoekers in negen YUFE-universiteiten. Postdocs bepalen zelf hun onderzoeksproject, met een relatie tot stedelijke kansen en uitdagingen in een van de vier focusgebieden: duurzaamheid; digitale samenlevingen; welzijn van de burger; en Europese identiteit. Interactie met externe belanghebbenden van onderzoek loopt als een rode draad door het programma. Die interactie komt tot uiting in de selectieprocedure, in de uitvoering van het onderzoek en in het gestructureerde opleidingspakket. De selectieprocedure is gebaseerd op een nieuwe aanpak waarbij aanvragers worden beoordeeld op een bredere en kwalitatieve reeks selectiecriteria, waarin niet academische belanghebbenden worden betrokken. Inkomende postdocs in een YUFE-universiteit brengen een flexibel verblijf van 6 maanden door in een andere YUFE-universiteit met als doel het opzetten of ontwikkelen van onderzoekssamenwerking. Daarnaast kunnen zij een intersectorale detachering doen in een publieke of bedrijfsomgeving. Negentien stedelijke en bedrijfsorganisaties die in het programma zijn betrokken kunnen hierbij assisteren via hun netwerk van leden en partners. Y4P bevat een solide pijler opleiding over maatschappelijke interactie, en biedt daarnaast een gevarieerd opleidingsaanbod gesteund op het aanbod eerder ontwikkeld in DIOSI en Inno4YUFE. Als zodanig beoogt Y4P (1) toekomstbestendige onderzoekers te vormen die kunnen samenwerken met externe maatschappelijke belanghebbenden; (2) een norm te stellen voor een volgende generatie onderzoeksopleiding; (3) bilaterale en multilaterale samenwerking binnen de alliantie te bevorderen; en (4) bij te dragen tot de ontwikkeling van een echte Europese onderzoeksuniversiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project website

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject