Het zorgvuldig onderzoek naar de feiten: een wake-up call voor de besturen

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-86:23 (2022-2023) p. 898-901

Transparantie in het algemeen bestuursrecht : een inleiding en kritische benadering

Bron
Transparantie in het overheidsoptreden / Vandendriessche, F. [edit.]; Cleynen, C. [edit.]-p. 1-42

De onderzoeksbevoegdheden van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake het feitenonderzoek: dode letter of springlevend?

Bron
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht - ISSN 0040-7437-2022:5 (2022) p. 280-305
Auteur(s)

Het gebruik van anonieme verklaringen in tucht- en andere procedures ten aanzien van overheidspersoneel

Bron
Tijdschrift voor gemeenterecht - ISSN 0775-3217-2 (2021) p. 67-75